General meetings

MAY 24 2022

Annual General meeting 2022

On 24 May 2022, Q-linea AB (publ) will hold its annual general meeting for the financial year 2021 in Uppsala.

Read more

MAY 25 2021

Annual General meeting 2021

On 25 May 2021, Q-linea AB (publ) held its annual general meeting for the financial year 2020 in Uppsala.

Read more

 

MAY 26 2020

Annual General meeting 2020

On 26 May 2020, Q-linea AB (publ) held its annual general meeting for the financial year 2019 in Uppsala.

Read more

 

MAY 22, 2019

Annual General Meeting 2019
On 22 May 2019, Q-linea AB (publ) held its annual general meeting for the financial year 2018 in Uppsala.

Read more

NOVEMBER 12, 2018

Extraordinary General Meeting 2018
In Swedish. Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr. 556729-0217 (”Bolaget”), höll extra bolagsstämma måndagen den 12 november 2018 kl. 09.30 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala.

Read more