Select your language/region

Årsstämma 2023

Dokument
ASTar brochureProtokoll årsstämma Q-linea 2023-06-13
ASTar brochureKallelse till årsstämma i Q-linea AB
ASTar brochureFullmaktsformulär, Q-linea (publ), Årsstämma 2023
ASTar brochureValberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)
ASTar brochureValberedningens förslag till beslut inför årsstämma 2023 Q-linea AB (publ)
ASTar brochureValberedningens motiverade yttrande samt redogörelse 2023 Q-linea AB (publ)
ASTar brochureQ-linea AB (publ) Årsredovisning 2022
ASTar brochureErsättningsrapport 2022, Q-linea (publ)
ASTar brochureYttrande_riktlinjer_Q-linea_SV
ASTar brochureVillkor för teckningsoptioner Q-linea AB (publ)
ASTar brochurePersonaloptionsavtal, Q-linea AB (publ)
ASTar brochureStyrelsens redogörelse enligt 16a kap. 7§ ABL, Q-linea