Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Q-linea AB (Q-linea) eftersträvar transparens, ansvarstagande och god affärsetik. Syftet med visselblåsarfunktionen är att ge individer med koppling till Q-linea möjlighet att rapportera eventuella missförhållanden. En visselblåsare har alltid möjlighet att vara anonym.

Du kan läsa om visselblåsarfunktionen och larma om missförhållanden här:

Visselblåsnings portal

Q-linea AB (Q-linea) eftersträvar transparens, ansvarstagande och god affärsetik. Syftet med visselblåsarfunktionen är att ge individer med koppling till Q-linea möjlighet att rapportera eventuella missförhållanden. En visselblåsare har alltid möjlighet att vara anonym.

Du kan läsa om visselblåsarfunktionen och larma om missförhållanden här:

Visselblåsnings portal