Styrelse

Q-lineas BoD består av en kombination av entreprenörer, uppfinnare och industriellt erfarna personer som representerar bolagets största ägare och ger aktivt stöd till ledningen.

Innehav per den 31:a mars, 2024.

Erika Kjellberg Eriksson

Styrelseledamot sedan 2012, styrelseordförande sedan 2018

Erika Kjellberg Eriksson har under mer än 5 år innehaft styrelseuppdrag och ledande positioner inom läkemedelsbolag, bioteknikbolag och medicintekniska bolag. Hon har lång erfarenhet av arbete i såväl noterade som onoterade bolag och har omfattande erfarenhet av styrelsearbete.

Född: 1962
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet, 1985.
Andra pågående uppdrag: Erika Kjellberg Eriksson är VD och styrelseordförande i Nexttobe AB, styrelseordförande i Linum AB, Brixton Medical AB, Aros Biotech, Lumina Adhesives AB, Lokon Pharma AB och Tanea Medical AB, styrelseledamot i Vivolux AB, och Findolon AB.

Innehav i Bolaget: Erika Kjellberg Eriksson äger 199 000 aktier i Bolaget.

Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare.

Finn Sander Albrechtsen

Styrelseledamot sedan 2023

Finn Sander Albrechtsen har mer än 16 års internationell ledarskapserfarenhet från life science och diagnostikbranschen. Detta inkluderar sju år med Dako och Agilent Technologies i roller fokuserade på produktutveckling, från portfölj- och produktledning till att leda den globala FoU-funktionen. Mellan 2015 och 2021 var Finn VP of R&D and Business Development för Mikrobiologdivisionen på Thermo Fisher Scientific.

Född: 1967
Utbildning: Ingenjör, Danmarks Tekniska Universitet.
Andra pågående uppdrag: Finn Sander Albrechtsen är globalt ansvarig för forskning och utveckling hos SSI Diagnostica Group styrelseledamot i Panacea Diagnostics Ltd.

Innehav i Bolaget: Finn Sander Albrechsen äger 100 000 aktier i Bolaget.

Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Hans Johansson

Styrelseledamot sedan 2018

Hans Johansson har lång erfarenhet och ett brett kontaktnät från tidigare roller inom Life Science- och Diagnostikindustrin. Tidigare roller inkluderar bl.a Vice President, ansvarig för affärsområdet ”Companion Diagnostics”, inom Thermo Fishers Speciality Diagnostics Group, global marknadschef och ansvarig för marknadsföring och kommersiell utveckling inom Thermo Fishers Immuno Diagnostics Division, VD för bl.a Pyrosequencing/Personal Chemistry (dagens Biotage), samt ansvarig för Laboratorieaffärsområdet inom Pharmacia Biotechnology AB.

Född: 1954
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik
Andra pågående uppdrag: Hans Johansson är styrelseordförande i Myrtila AB och styrelseledamot i Immunovia AB (publ).

Innehav i Bolaget: Hans Johansson äger 23 528 aktier i Bolaget.

Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Karin Fischer

Styrelseledamot sedan 2023

Karin Fischer har mer än 15 års global kommersiell erfarenhet från både strategiska och operativa roller. Hon har även varit stationerad i USA. Karin har arbetat för företag som Johnson & Johnson, Getinge, Xvivo Perfusion och RLS Global. För det sistnämnda var hon VD i drygt fyra år. RLS är listat på Nasdaq First North.

Född: 1976
Utbildning: Civilekonomexamen, Universtitetet i Aberdeen.
Andra pågående uppdrag: Karin Fischer är VD för Biolin Scientific AB, ett bolag inom AddLife-koncernen.

Innehav i Bolaget: Karin Fischer äger inga aktier i Bolaget.

Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Mario Gualano

Styrelseledamot sedan 2020

Mario Gualano är för närvarande VD för BBI Group Ltd och har mer än 25 års kommersiell, teknisk och operativ erfarenhet inom mikrobiologi- och diagnostikindustrin och 15 års erfarenhet av internationella ledarroller hos Thermo Fisher Scientific. Under hans tid hos Thermo Fisher Scientific ledde han Thermo Fisher Scientifics specialistdiagnostikgrupp i APAC och senast var han chef inom Mikrobiologidivisionen.

Född: 1969
Utbildning: Doktorsexamen i mikrobiologi och immundiagnostik och en MBA från Henley Management
Andra pågående uppdrag: VD i BBI Solutions Ltd

Innehav i Bolaget: Mario Gualano äger inga aktier i Bolaget.

Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Mats Nilsson

Styrelseledamot sedan 2008 (Styrelseordförande 2008–2013)

Mats Nilsson är professor i molekylär diagnostik och har grundat ett flertal bolag inom biotech-industrin och är en av Q-lineas grundare. Han har stor erfarenhet av styrelsearbete har och bl.a. varit styrelseledamot i Elos MedTech AB som är noterat på Nasdaq Stockholm.

Född: 1969
Utbildning: Docent i molekylär medicin, Uppsala universitet, 2003, Doktor i medicinsk genetik, Uppsala universitet, 1998, Masterexamen i biologi, Uppsala universitet, 1998.
Andra pågående uppdrag: Mats Nilsson är professor i biokemi vid Science for Life Laboratory vid Stockholms universitet. Han är därutöver styrelseledamot i EMPE Diagnostics AB, Countagen AB, Aplex Bio AB och Biocyclica Holding AB.

Innehav i Bolaget: Mats Nilsson äger 444 000 aktier i Bolaget. Genom det närstående bolaget Biocyclia Holding AB äger han ytterligare 586 654 aktier i Bolaget.

Han är oberoende i förhållande till större aktieägare men inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Nina Korfu-Pedersen

Styrelseledamot sedan 2022

Nina Korfu-Pedersen, är för närvarande SVP & Head Financial Control & Accounting, Volvo Group. Hon har tidigare innehaft positionen som Chief Transformation Officer för kontroll & stabsfunktioner på SEB där hon också haft roller som SEB:s ekonomichef och global chef för Business Support & Operations. Hon har lång erfarenhet av att leda och driva större förändringsinitiativ globalt, operativt och strategiskt i olika industrier och roller, såväl i konsultbranschen som i linjechefsroller. Hon har mer än 15 års erfarenhet av internationella ledarroller.

Född: 1973

Utbildning: Nina har en Masterexamen från Handelshöyskolen BI (Norge) och en Masterexamen i internationella relationer från University of Reading (UK).

Andra pågående uppdrag: Nina Korfu-Pedersen är medlem i Rådet för Finansiell Rapportering.

Innehav i Bolaget: Nina Korfu-Pedersen äger inga aktier i Bolaget.

Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.