Styrelse

Q-lineas BoD består av en kombination av entreprenörer, uppfinnare och industriellt erfarna personer som representerar bolagets största ägare och ger aktivt stöd till ledningen.

Innehav per den 26:e april, 2023.

Erika Kjellberg Eriksson

Styrelseledamot sedan 2012, styrelseordförande sedan 2018

Erika Kjellberg Eriksson har under mer än 5 år innehaft styrelseuppdrag och ledande positioner inom läkemedelsbolag, bioteknikbolag och medicintekniska bolag. Hon har lång erfarenhet av arbete i såväl noterade som onoterade bolag och har omfattande erfarenhet av styrelsearbete.

Född: 1962
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet, 1985.
Andra pågående uppdrag: Erika Kjellberg Eriksson är VD och styrelseordförande i Nexttobe AB, styrelseordförande i Linum AB, Brixton Medical AB, Aros Biotech, Lumina Adhesives AB, AllgoHolding AB, Lokon Pharma AB och Tanea Medical AB, styrelseledamot i Vivolux AB, och Findolon AB.

Innehav i Bolaget: Erika Kjellberg Eriksson äger 32 000 aktier i Bolaget.

Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare.

Marianne Hansson

Styrelseledamot sedan 2018

Marianne Hansson har över 20 års erfarenhet inom Life Science. Hon kommer närmast från ett uppdrag som Chief Executive Officer på Atlas Antibodies AB och var dessförinnan Business Development Manager på Affibody Medical AB. Hon är medgrundare av Affibody AB, Atlas Antibodies AB, ScandiBio Therapeutics AB, ScandiEdge Therapeutics AB, Amylonix AB, ProteomEdge AB,  A05 Diagnostics AB och Zytox AB.

Född: 1963
Utbildning: Teknologie doktor i biokemi, Kungliga Tekniska Högskolan, 1998, Civilingenjör i kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, 1989
Andra pågående uppdrag: Marianne Hansson är styrelseledamot i Intervacc AB (publ) och Mariham Consulting AB, VD i Mariham Consulting AB samt extern VD i ScandiBio Therapeutics AB, ScandiEdge Therapeutics AB, Amylonix AB, ProteomEdge AB, och Zytox AB.

Innehav i Bolaget: Marianne Hansson äger, genom det helägda bolaget Mariham Consulting AB, 3 088 aktier i Bolaget.

Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Hans Johansson

Styrelseledamot sedan 2018

Hans Johansson har lång erfarenhet och ett brett kontaktnät från tidigare roller inom Life Science- och Diagnostikindustrin. Tidigare roller inkluderar bl.a Vice President, ansvarig för affärsområdet ”Companion Diagnostics”, inom Thermo Fishers Speciality Diagnostics Group, global marknadschef och ansvarig för marknadsföring och kommersiell utveckling inom Thermo Fishers Immuno Diagnostics Division, VD för bl.a Pyrosequencing/Personal Chemistry (dagens Biotage), samt ansvarig för Laboratorieaffärsområdet inom Pharmacia Biotechnology AB.

Född: 1954
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik
Andra pågående uppdrag: Hans Johansson är styrelseordförande i Myrtila AB och Doloradix AB, styrelseledamot i Immunovia AB (publ) samt Swelife.

Innehav i Bolaget: Hans Johansson äger 5 882 aktier i Bolaget.

Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Mario Gualano

Styrelseledamot sedan 2020

Mario Gualano är för närvarande VD för BBI Group Ltd och har mer än 25 års kommersiell, teknisk och operativ erfarenhet inom mikrobiologi- och diagnostikindustrin och 15 års erfarenhet av internationella ledarroller hos Thermo Fisher Scientific. Under hans tid hos Thermo Fisher Scientific ledde han Thermo Fisher Scientifics specialistdiagnostikgrupp i APAC och senast var han chef inom Mikrobiologidivisionen.

Född: 1969
Utbildning: Doktorsexamen i mikrobiologi och immundiagnostik och en MBA från Henley Management
Andra pågående uppdrag: VD i BBI Solutions Ltd

Innehav i Bolaget: Mario Gualano äger inga aktier i Bolaget.

Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare

Mats Nilsson

Styrelseledamot sedan 2008 (Styrelseordförande 2008–2013)

Mats Nilsson är professor i molekylär diagnostik och har grundat ett flertal bolag inom biotech-industrin och är en av Q-lineas grundare. Han har stor erfarenhet av styrelsearbete har och bl.a. varit styrelseledamot i Elos MedTech AB som är noterat på Nasdaq Stockholm.

Född: 1969
Utbildning: Docent i molekylär medicin, Uppsala universitet, 2003, Doktor i medicinsk genetik, Uppsala universitet, 1998, Masterexamen i biologi, Uppsala universitet, 1998.
Andra pågående uppdrag: Mats Nilsson är professor i biokemi vid Science for Life Laboratory vid Stockholms universitet. Han är därutöver styrelseledamot i EMPE Diagnostics AB, Countagen AB, Aplex Bio AB och Biocyclica Holding AB.

Innehav i Bolaget: Mats Nilsson äger 444 000 aktier i Bolaget. Genom det närstående bolaget Biocyclia Holding AB äger han ytterligare 53 320 aktier i Bolaget.

Han är oberoende i förhållande till större aktieägare men inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Nina Korfu-Pedersen

Styrelseledamot sedan 2022

Nina Korfu-Pedersen, är för närvarande Chief Transformation Officer för kontroll & stabsfunktioner på SEB där hon också haft roller som SEB:s ekonomichef och global chef för Business Support & Operations. Hon har lång erfarenhet av att leda och driva större förändringsinitiativ globalt, operativt och strategiskt i olika industrier och roller, såväl i konsultbranschen som i linjechefsroller. Hon har mer än 15 års erfarenhet av internationella ledarroller.

Född: 1973

Utbildning: Nina har en Masterexamen från Handelshöyskolen BI (Norge) och en Masterexamen i internationella relationer från University of Reading (UK).

Andra pågående uppdrag: Nina Korfu-Pedersen är medlem i Rådet för Finansiell Rapportering.

Innehav i Bolaget: Nina Korfu-Pedersen äger inga aktier i Bolaget.

Hon är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Per-Olof Wallström

Styrelseledamot sedan 2018

Per-Olof Wallström har 50 års erfarenhet inom läkemedels- och bioteknikindustrin och har innehaft ledande befattningar i bland andra Merck AB, Astra AB, Pharmacia AB och Bristol-Myers Squibb AB inom Norden och Europa. Han har också varit VD i Karo Bio AB, Melacure Therapeutics AB och Q-Med AB.

Född: 1949
Utbildning: Apotekarexamen, Uppsala universitet, 1972.
Andra pågående uppdrag: Per-Olof Wallström är styrelseordförande i Camurus AB och Camurus Development AB samt styrelseledamot i Nexttobe AB och Arosia Communication AB.

Innehav i Bolaget: Per-Olof Wallström äger 5 147 aktier i Bolaget.

Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare.