Pressmeddelanden

1 jun, 2023

KALLELSE TILL Extra Bolagsstämma I Q-linea AB (PUBL)

Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr 556729–0217 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 3 juli 2023 klockan 15.00 i Konferens Hubben rum 3+4 på adress Dag...

1 jun, 2023

Q-linea beslutar att genomföra en garanterad företrädesemission om cirka 263 MSEK

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar att styrelsen idag har beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 263 MSEK med företrädesrätt för Bolagets...

23 maj, 2023

Q-lineas partner Pro-Lab Diagnostics startar sin första kommersiella utvärdering i Storbritannien

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att bolagets distributör för Storbritannien, Pro-Lab Diagnostics, har påbörjat sin första kommersiella utvärdering på ett stort regionalt sjukhus i sydvästra Storbritannien....

22 maj, 2023

Q-linea deltar i första offentlig upphandling i Italien

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att bolaget har deltagit i en offentlig upphandling i Italien med ASTar® Instrument och förbrukningsvaror. "Det här anbudet är ett av...

15 maj, 2023

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr 556729–0217 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 juni 2023 klockan 16 i Hubben (konferensrum 3 och 4) på Dag Hammarskjölds...

10 maj, 2023

Q-linea tecknar distributionsavtal för Norge

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att bolaget har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Norge med Montebello Diagnostics AS. I linje med Q-lineas strategi att nå en...

4 maj, 2023

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

KOMMERSIELL EXPANSION FORTSÄTTER ENLIGT PLAN Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2023 Nettoomsättningen uppgick till 0 (5,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -62 2 (-71,5) MSEK. ...

27 apr, 2023

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 1, 2023 den 4 maj, 2023

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2023, torsdagen den 4 maj 2023, klockan 07:30 (CEST). Q-linea bjuder in till en...

24 apr, 2023

Ändrat datum för årsstämma

Styrelsen i Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) har beslutat att ändra datum för årsstämman. Bakgrunden till styrelsens beslut är att den kostnadsbesparingsprocess som initierats och meddelats via...

24 apr, 2023

Q-linea initierar kostnadsbesparingsprogram

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) initierar idag ett kostnadsbesparingsprogram där syftet är att möjliggöra satsningen på den uppdaterade kommersialiseringsstrategin. Kostnadsbesparingen beräknas uppgå till cirka 45 miljoner kronor på...

13 apr, 2023

Q-lineas publicerar årsredovisning för 2022

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022 har publicerats. Årsredovisningen bifogas och kan även laddas ner från bolagets webbsida,

12 apr, 2023

Q-linea presenterar på Life Science Investor Konference i Köpenhamn – ny tid.

Q-linea deltar på Life Science Investor Konference den 19 april 2023 på Symbion, Fruebjervej 3, i Köpenhamn. VD Jonas Jarvius presenterar den 19 april kl. 14:35 – 15:05...

5 apr, 2023

Q-linea presenterar på Life Science Investor Konference i Köpenhamn.

Q-linea deltar på Life Science Investor Konference den 19 april 2023 på Symbion, Fruebjervej 3, i Köpenhamn. VD Jonas Jarvius presenterar den 19 april kl. 15:15 – 15:45...

4 apr, 2023

Q-linea tecknar distributionspartner för Polen

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att bolaget har tecknat ett icke-exklusivt distributionsavtal för Polen med Integra Diagnostic Sp. z.o.o. I linje med Q-lineas kommersialiseringsstrategi och för...

3 apr, 2023

Q-linea erhåller första ASTar-order under ny kommersialiseringsstrategi

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att bolaget har fått de två första beställningarna på ASTar instrument från Pro-Lab Diagnostics i Storbritannien. Instrumenten kommer att användas vid...

30 mar, 2023

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Valberedningen för Q-linea AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 23 maj 2023 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår sju ordinarie...

23 mar, 2023

Q-linea utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) – Q-linea AB ("Bolaget") har utsett ABG Sundal Collier ("ABGSC") till likviditetsgarant för Bolagets aktier noterade på Nasdaq Stockholm. Åtagandet sker inom ramen...

17 mar, 2023

Q-linea beviljas kortfristigt räntefritt lån från huvudägaren Nexttobe inom ramen för tidigare kommunicerad lånefacilitet

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) – Q-linea meddelar idag att bolagets huvudägare Nexttobe har beviljat Q-linea ett kortfristigt räntefritt lån på totalt 57 MSEK, varav 25 MSEK nu...

16 mar, 2023

Europeisk studie för utvärdering av ASTars kliniska nytta erhåller etiskt godkännande

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) – Q-linea meddelar idag att ett universitetssjukhus i Belgien har erhållit etiskt godkännande att starta en studie som utvärderar ASTars kliniska nytta. Studien...

28 feb, 2023

Q-linea presenterar på Stockholm Corporate Finance 15:e Life Science Kapitalmarknadsdagar

Q-linea deltar på Stockholm Corporate Finance 15:e Life Science Kapitalmarknadsdagar den 8 - 9 mars 2023 på IVA konferenscenter i Stockholm. VD Jonas Jarvius presenterar den 8 mars...

16 feb, 2023

Q-linea anställer ny CFO

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att bolaget har anställt Christer Samuelsson som CFO och IR-ansvarig. Christer Samuelsson tillträder den 1 maj 2023, då han efterträder Anders...

16 feb, 2023

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

IMPLEMENTERING AV DEN NYA MARKNADSSTRATEGIN Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (3,9) MSEK. • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -59,6 (-51,2) MSEK. • Periodens resultat...

16 feb, 2023

Q-linea uppdaterar strategin och erbjuds uppdaterad lånefacilitet

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) tillkännager idag en uppdaterad kommersialiseringsstrategi med fokus på tre nyckelgeografier i Europa - Storbritannien, Italien och Benelux - genom en intern säljkår, dotterbolag...

14 feb, 2023

Q-linea förbereder att starta kompletterande testning för 510(k)-ansökan i USA

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att Bolaget efter återkoppling från FDA kommer att inleda kompletterande testning för att verifiera prestandaförbättringar som infördes efter att den kliniska...

10 feb, 2023

Q-linea erhåller IVDR-certifiering

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att bolaget har erhållit certifiering enligt den nya och mer omfattande EU-förordningen för in-vitro diagnostiska, medicintekniska produkter, IVDR. Certifieringen, som utfärdats...

9 feb, 2023

Inbjudan till presentation av Q-lineas bokslutskommuniké för kvartal 4, 2022 den 16 februari, 2023

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2022, torsdagen den 16 februari 2023, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en...

8 feb, 2023

Q-linea tecknar distributionsavtal för Storbritannien

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att bolaget har tecknat ett distributionspartnerskap för ASTar instrument och förbrukningsartiklar för den brittiska marknaden med Pro-Lab Diagnostics. Q-lineas uppdaterade marknadsföringsstrategi...

19 jan, 2023

Q-linea stärker ledningsgruppen

UPPSALA, 19 januari, 2023 – Q-linea meddelar idag att bolaget har stärkt ledningsgruppen genom att inkludera Anders Ljunggren som ansvarig för projektkontoret (Manager Project Management Office, PMO). ”Denna...

13 dec, 2022

Q-linea medverkar i jämförande studie av snabb AST

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) – Q-linea meddelar idag att bolaget kommer att medverka i en studie som jämför fördelarna för tre olika system för snabb resistensbestämning, snabb...

1 nov, 2022

Q-linea erbjuds låna 100 miljoner kronor av huvudägaren Nexttobe

Q-linea AB (publ) (OMX:QLINEA) meddelar idag att bolagets huvudägare Nexttobe erbjuder bolaget 100 miljoner kronor i ett lån som kan konverteras till aktier. Q-lineas avbrutna distributionssamarbete med Thermo...

31 okt, 2022

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

VI TAR KONTROLL ÖVER VÅR FRAMTID Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2022 • Nettoomsättningen uppgick till 2,9 (1,1) MSEK. • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -58,9 (-50,0) MSEK. • Periodens...

27 okt, 2022

Q-lineas delårsrapport för Q3 kommer publiceras den 31 oktober 2022

Med anledningen gårdagens nyhet om att Q-linea förändrar distributionen av ASTar kommer Q-linea att tidigarelägga delårsrapporten för kvartal 3, 2022. Den kommer att publiceras måndagen den 31 oktober...

26 okt, 2022

Q-linea förändrar distributionen av ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att bolaget har kommit överens med Thermo Fisher Scientific om att avsluta det exklusiva globala distributionsavtalet för ASTar instrument och förbrukningsartiklar....

14 jul, 2022

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

STORT STEG MOT USA MARKNADEN Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2022Nettoomsättningen uppgick till 4,1 (4,3) MSEK.Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -73,1 (-68,2) MSEK.Periodens resultat uppgick till -74,0...

7 jul, 2022

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 2, 2022 den 14 juli, 2022

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2022, torsdagen den 14 juli 2022, klockan 07:30 (CEST). Q-linea bjuder in till en...

6 jul, 2022

Q-linea erhåller avsiktsförklaring för utvärdering och potentiell kommersialisering av Podler

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att bolaget har erhållit en avsiktsförklaring (Letter of Intent, LOI) för en utvärdering och ett eventuellt kommersialiseringspartnerskap för Podler med ett...

16 jun, 2022

Q-lineas publicerar digital årsredovisning för 2021

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021 har publicerats i digital form (xHTML). Den digitala årsredovisningen bifogas och kan även laddas...

9 jun, 2022

Q-linea lämnar in marknadsansökan för USA till FDA

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att bolaget har lämnat in en 510(k)-ansökan för amerikanskt marknadstillstånd till FDA. "Detta är en milstolpe för oss och ett viktigt...

25 maj, 2022

Q-linea uppnår CE-IVDR-status för ASTar instrumentet

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att företaget har uppnått In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR)-status för ASTar Instrument. Förordningen IVDR ((EU)/2017/746) ersätter det tidigare direktivet (98/79/EC), och...

24 maj, 2022

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Q-linea AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 24 maj 2022 årsstämma för verksamhetsåret 2021 i Uppsala, varvid besluten nedan fattades. Stämman hölls i Hubben på Dag Hammarskjölds väg...

5 maj, 2022

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

FÖRSTA KOMMERSIELLA KUNDEN Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2022Nettoomsättningen uppgick till 5,8 (0,0) MSEK.Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -71,8 (-63,8) MSEK.Periodens resultat uppgick till -71,9 (-63,2) MSEK.Resultatet...

28 apr, 2022

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 1, 2022 den 5 maj, 2022

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2022, torsdagen den 5 maj 2022, klockan 07:30 (CEST). Q-linea bjuder in till en...

25 apr, 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Q-linea AB (PUBL)

Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr 556729–0217 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022 klockan 16.00 i Konferens Hubben (konferensrum 3+4) på adress Dag Hammarskjölds...

22 apr, 2022

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Valberedningen för Q-linea AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 24 maj 2022 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår sju ordinarie...

21 apr, 2022

Q-linea ställer ut på ECCMID

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) - Q-linea meddelar idag att bolaget kommer att ställa ut på den viktigaste branschmässan European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID)...

14 apr, 2022

Q-lineas publicerar årsredovisning för 2021

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021 har publicerats. Årsredovisningen bifogas och kan även laddas ner från bolagets webbsida,

8 apr, 2022

Q-lineas ASTar klassad som ”breakthrough device” av FDA

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att ASTar har fått kategoriseringen ”breakthrough device” av det amerikanska läkemedelsverket, FDA.Kategoriseringen ”breakthrough device” kan tilldelas produkter som anses ge...

17 feb, 2022

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

ÅRET AVSLUTAS MED FLERA VIKTIGA HÄNDELSER Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2021Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (0,0) MSEK.Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -51,6 (-57,1) MSEK.Periodens resultat uppgick till...

16 feb, 2022

Utmärkta kliniska resultat från stor kommersiell utvärdering

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) - Q-linea tillkännager idag resultaten från den kommersiella utvärdering som genomfördes av Thermo Fisher Scientific™ med stöd av Q-linea under sommaren 2021. Övergripande...

14 feb, 2022

Inbjudan till presentation av Q-lineas bokslutskommuniké för 2021 den 17 februari, 2022

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021, torsdagen den 17 februari 2022, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en...

11 jan, 2022

Antibiotikapanelen i ASTar utökas för att erbjuda ännu bredare svar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) – Q-linea tillkännager idag att antibiotikapanelen för snabbresistensbestämningssystemet ASTar® för gramnegativa bakterier har uppdaterats med flera viktiga antibiotika/bakterie-kombinationer. Panelen täcker nu 222 kombinationer...

14 dec, 2021

Q-linea stärker ledningsgruppen

UPPSALA, 14 december, 2021 – Q-linea meddelar idag att bolaget har stärkt ledningsgruppen genom att inkludera Victoria Lerneryd som ansvarig för kvalitetssäkring och regulatoriska frågor (Quality Assurance and...

1 dec, 2021

Första patienterna inkluderas i den amerikanska kliniska studien för ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) – Q-linea tillkännager idag att den amerikanska studien för ASTar® går in i den sista fasen och att första patientproverna nu inkluderats. ASTar...

4 nov, 2021

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Intensiva lanseringsförberedelser Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2021Nettoomsättningen uppgick till 1,1 (0,0) MSEK.Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -50,0 (-50,0) MSEK.Periodens resultat uppgick till -49,1 (-48,7) MSEK.Resultatet per...

28 okt, 2021

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 3, 2021 den 4 november 2021

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2021, torsdagen den 4 november 2021, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en...

15 okt, 2021

Q-linea tecknar första kommersiella utvärderingsavtalet för ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) – Q-linea tillkännager idag att bolaget tecknat det första kommersiella utvärderingsavtalet för ASTar® med ett svenskt regionsjukhus. ASTar Instrument och ASTar BC G-...

7 okt, 2021

Q-lineas ASTar lanseras i Europa

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), ett diagnostikbolag fokuserat på att utveckla och leverera lösningar för att diagnostisera smittsamma sjukdomar exakt och snabbt, meddelar idag att bolagets partner Thermo...

6 okt, 2021

Q-linea tar nästa steg i den kliniska studien för USA-marknaden

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), ett diagnostikbolag fokuserat på att utveckla och leverera lösningar för att diagnostisera smittsamma sjukdomar exakt och snabbt, meddelar idag att bolaget har startat...

15 jul, 2021

Kommersialisering av ASTar startad

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2021Nettoomsättningen uppgick till 4,3 (0,1) MSEK.Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -68,2 (-58,6) MSEK.Periodens resultat uppgick till -68,0 (-57,4) MSEK.Resultatet per aktie före...

8 jul, 2021

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 2, 2021 den 15 juli 2021

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2021, torsdagen den 15 juli 2021, klockan 07:30 (CEST). Q-linea bjuder in till en...

30 jun, 2021

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under juni månad med anledning av den riktade emissionen av aktier...

10 jun, 2021

Q-linea har genomfört en riktad nyemission om 2,2 miljoner aktier och tillförs härigenom 301 miljoner kronor före transaktionskostnader

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER...

10 jun, 2021

Q-linea avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER...

7 jun, 2021

Q-linea inleder klinisk studie i USA med ASTar för 510(k)

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), ett diagnostikbolag fokuserat på att utveckla och leverera lösningar för att diagnostisera smittsamma sjukdomar exakt och snabbt, meddelar idag att bolaget startat den...

4 jun, 2021

Kommersiell utvärdering av ASTar-systemet inledd i Europa

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), ett diagnostikbolag fokuserat på att utveckla och leverera lösningar för att diagnostisera smittsamma sjukdomar exakt och snabbt, meddelar idag att den kommersiella utvärderingen...

25 maj, 2021

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Q-linea AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 25 maj 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020 i Uppsala, varvid besluten nedan fattades. Stämman hölls som en s.k. poströstningsstämma och något...

6 maj, 2021

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

En intensiv start på 2021 Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2021Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK.Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -63,8 (-55,9) MSEK.Periodens resultat uppgick till -63,2...

4 maj, 2021

Q-linea uppnår CE-IVD godkännande för ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att bolaget genom mycket goda studieresultat har erhållit CE-IVD märkning för antibiotikakänslighetssystemet ASTar®. Essential Agreement (EA) var 94,9 procent, Categorical Agreement...

29 apr, 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Q-linea AB (PUBL) – rättelse

Rättelse – tillägg av ny punkt, nummer 14, i dagordningen samt tillägg av revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts under punkt 6...

29 apr, 2021

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 1, 2021 den 6 maj 2021

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2021, torsdagen den 6 maj 2021, klockan 07:30 (CEST). Q-linea bjuder in till en...

26 apr, 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Q-linea AB (PUBL)

Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr 556729–0217 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd...

26 apr, 2021

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Valberedningen för Q-linea AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 25 maj 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår sju ordinarie...

15 apr, 2021

Q-lineas publicerar årsredovisning för 2020

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020 har publicerats. Årsredovisningen bifogas och kan även laddas ner från bolagets webbsida,

31 mar, 2021

Q-linea presenterar positiva interimsdata från europeisk studie

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag mycket goda interimsresultat från den registreringsgrundande europeiska studien för antibiotikakänslighetssystemet ASTar®. EA var över 94 procent, CA över 97 procent samt...

16 mar, 2021

Q-linea signerar första site i USA-studien

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelade idag att bolaget kontrakterat Thermo Fisher Scientific som första site att delta i bolagets amerikanska kliniska studie för ASTar®. ”Att ytterligare stärka...

10 mar, 2021

Q-linea får första order på ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelade idag att bolagets globala försäljningspartner Thermo Fisher Scientific har lagt sin första order på ASTar®-instrument och förbrukningsvaror. Värdet på ordern överstiger 8...

18 feb, 2021

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

Väl förberedda inför kommersialisering Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2020Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK.Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -57,1 (-62,1) MSEK.Periodens resultat uppgick till -56,6 (-62,0)...

15 feb, 2021

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 4, 2020 den 18 februari 2021

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2020, torsdagen den 18 februari 2021, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en...

10 dec, 2020

Q-linea startar registreringsgrundande klinisk studie för ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att bolaget startat den registreringsgrundade kliniska studien för ASTar i Europa. ”Det känns fantastiskt att vi nu startat den kliniska studien...

20 nov, 2020

Jonas Jarvius, vd på Q-linea presenterar på Life Science Day

Den 26 november kl. 9.30 presenterar Jonas Jarvius, Vd på Q-linea AB den senaste utvecklingen i bolaget på Redeye. Presentationen livesänds och kan följas på 

10 nov, 2020

Q-linea utvecklar portabel blododlingsteknik

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att bolaget startat utvecklingen av en portabel blododlingsteknik med målet att korta tiden från provtagning till korrekt antibiotikasvar. Planen är att...

5 nov, 2020

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020

ASTar har testats på Akademiska sjukhuset inför studiestartTredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2020Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK.Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -50,0 (-35,8) MSEK.Periodens resultat uppgick...

29 okt, 2020

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 3, 2020 den 5 november 2020

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2020, torsdagen den 5 november 2020, klockan 07:30 (CET).Q-linea bjuder in till en audiocast...

28 okt, 2020

Webinar tisdag 10 november: Jämlik och bättre vård för alla

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), bjuder in till ett webinar med efterföljande frågesession. Presentationer på engelska av Jonas Jarvius, VD, Charlotta Göransson, Sälj-och Marknadschef samt Mats Gullberg, Forskningschef.Datum:...

11 sep, 2020

Q-linea ingår avtal med Hvidovre sjukhus som deltagare i klinisk studie

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att Hvidovre sjukhus i Danmark kommer att medverka i bolagets europeiska registreringsgrundande kliniska studie som kommer att starta under hösten 2020. Genom...

4 sep, 2020

Q-linea installerar första ASTar systemet på Akademiska Sjukhuset

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att ett ASTar® instrument för beta-testning nu används på Akademiska Sjukhuset i Uppsala och att sjukhuset kommer att delta i bolagets...

16 jul, 2020

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2020

  Starka studieresultat och virtuell presentation av ASTar Andra kvartalet, 1 april–30 juni 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -58,6 (-44,5) MSEK. Periodens resultat...

9 jul, 2020

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 2, 2020 den 16 juli 2020

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2020, torsdagen den 16 juli 2020, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en...

30 jun, 2020

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under juni månad med anledning av den riktade emissionen av aktier...

2 jun, 2020

Q-linea har genomfört en riktad nyemission om 4 miljoner aktier och tillförs härigenom 270 miljoner kronor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER...

2 jun, 2020

Q-linea avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER...

26 maj, 2020

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), Q-linea AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 26 maj 2020 sin årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Uppsala, varvid besluten nedan fattades. För mer...

25 maj, 2020

Webinar fredag 5 juni: Hur kan vi förbättra dagens infektionsdiagnostik med ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) bjuder in till ett webinar den 5 juni, 2020 kl. 14.00 och 19.00 CEST med presentationer på engelska av Jonas Jarvius, VD, Mats...

12 maj, 2020

Q-linea meddelar positiva resultat från prospektiv studie med ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag positiva resultat från en prospektiv patientstudie utförd tillsammans med Akademiska Sjukhuset i Uppsala. I studien analyserade ASTar-systemet prover från 17 patienter...

7 maj, 2020

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2020

Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTarFörsta kvartalet januari – mars 2020 Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (0,4) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -55,9 (-36,7)...

29 apr, 2020

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 1, 2020 den 7 maj 2020

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2020, torsdagen den 7 maj 2020, klockan 07:30 (CET).   Q-linea bjuder in till en...

27 apr, 2020

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr 556729–0217 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 klockan 16.00 i Konferens Hubben (konferensrum 3+4) på adress Dag Hammarskjölds...

24 apr, 2020

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Valberedningen för Q-linea AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 26 maj 2020 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår sju ordinarie styrelseledamöter...

17 apr, 2020

Q-lineas publicerar årsredovisning för 2019

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019 har publicerats. Årsredovisningen bifogas och kan även laddas ner från bolagets webbsida,

26 mar, 2020

Q-linea har löst komponentproblematiken

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att det problem som upptäcktes i oktober förra året nu är avskrivet. Åtta ASTar-system har fungerat felfritt sedan november med avseende...

13 feb, 2020

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTarFjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2019 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till...

12 feb, 2020

Q-linea tecknar globalt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att bolaget har ingått ett världsomspännande exklusivt partnerskap med Thermo Fisher Scientific för kommersialisering av ASTar.”Vi är mycket glada och stolta...

6 feb, 2020

Inbjudan till presentation av Q-lineas bokslutskommuniké för kvartal 4, 2019 den 13 februari 2020

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019, torsdagen den 13 februari 2020, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en...

31 jan, 2020

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under januari månad med anledning av aktieteckning på grund av utnyttjande...

7 nov, 2019

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

Ett intensivt kvartal av förberedelse Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2019 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -35,8 (-28,8) MSEK. Periodens resultat uppgick till...

31 okt, 2019

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 3, 2019 den 7 november 2019

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2019, torsdagen den 7 november 2019, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en...

30 okt, 2019

Q-linea får positiv respons från FDA för utformningen av bolagets planerade kliniska studie i USA

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att företaget har fått det officiella utlåtandet innehållande ett antal klargöranden och mycket positiv feedback från amerikanska Food and Drug Administration,...

22 okt, 2019

Q-linea flyttar fram starten för kliniska studier

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att de kliniska studierna i USA och Europa för bolagets första produkt ASTar® beräknas påbörjas under andra halvåret 2020. Det är...

3 sep, 2019

Q-linea stärker ledningsgruppen

UPPSALA, Sverige, 3 september 2019 - Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, meddelar att Thomas Fritz...

31 jul, 2019

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under juli månad med anledning av genomförd nyemission som syftar till...

18 jul, 2019

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2019

Arbete mot lansering fortsätter Andra kvartalet, 1 april -30 juni 2019  Nettoomsättningen uppgick till 0,5 (0,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -44,5 (-35,7) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -44,0...

12 jul, 2019

Q-linea stärker ledningsgruppen

UPPSALA, Sverige, 12 juli 2019 - Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm:QLINEA), ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, meddelade...

11 jul, 2019

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 2, 2019 den 18 juli 2019

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – juni 2019, torsdagen den 18 juli 2019, klockan 07:30 (CET). Q-linea bjuder in till en...

1 jul, 2019

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Styrelsen i Q-linea AB (publ) (”Q-linea”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2019, beslutat att genomföra en nyemission av 117 424 C-aktier samt därefter...

22 maj, 2019

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), höll idag den 22 maj 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Uppsala, varvid följande beslut fattades.För mer detaljerad information om innehållet...

3 maj, 2019

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019

Final version av ASTar visar goda resultat och mottas välKvartalet januari – mars 2019 Nettoomsättningen uppgick till 0,4 (0,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -36,7 (-23,9) MSEK. Resultatet efter...

26 apr, 2019

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 1, 2019 den 3 maj 2019

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2019, fredagen den 3 maj 2019, klockan 07:30 (CET).Q-linea bjuder in till en audiocast...

18 apr, 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr 556729-0217 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 klockan 16.00 i Konferens Hubben (konferensrum 3+4) på adress Dag Hammarskjölds...

17 apr, 2019

Q-lineas publicerar årsredovisning för 2018

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2018 har publicerats. Årsredovisningen bifogas och kan även laddas ner från bolagets webbsida,

15 apr, 2019

Q-lineas ASTar gör succé på ECCMID

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), ett diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt diagnos av infektionssjukdomar, visar i dagarna upp slutdesignen av ASTar för...

12 apr, 2019

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar idag valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ). Valberedningen för Q-linea AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut...

29 mar, 2019

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under mars månad med anledning av genomförd nyemission som syftar till...

14 mar, 2019

Q-linea kan nå sin huvudmarknad snabbare än planerat

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att bolagets första produkt ASTar™ beräknas lanseras på bolagets huvudmarknad, USA, tre till fyra månader tidigare än kommunicerat för att ta...

13 mar, 2019

Q-linea presenterar på Stockholm Corporate Finance Life Science-seminarium

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), deltar på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium på Berns den 14 mars 2019, kl. 08.00 då vd Jonas Jarvius presenterar den senaste...

14 feb, 2019

BOKSULTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

Lyckad kapitalanskaffning och notering på Nasdaq Stockholm  Kvartalet oktober - december 2018 Nettoomsättningen uppgick till 0,3 (1,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -39,0 (-21,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -39,4(-21,9)...

4 jan, 2019

Meddelande om stabiliseringsåtgärder och avslutande av stabiliseringsperiod

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER...

28 dec, 2018

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under december månad med anledning av genomförd nyemission i samband med...

18 dec, 2018

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER...

6 dec, 2018

Handeln i Q-linea aktie inleds imorgon på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE...

23 nov, 2018

Q-linea offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE...