Select your language/region

Designed to save lifetimes

Designed to save lifetimes

Snabb och komplett – när tid är liv

  • Fullt automatisk
  • Äkta MIC resultat
  • Omfattande AST kapacitet

Snabb och komplett – när tid är liv

  • Fullt automatisk
  • Äkta MIC resultat
  • Omfattande AST kapacitet

Fullt automatisk

ASTar® erbjuder en helautomatisk lösning med kapacitet att ladda 12 prover åt gången med ”random access” laddning, med mindre än två minuters manuell förberedelsetid

Äkta MIC resultat

På ca 6 timmar levereras äkta MIC resultat tack vare kontrollerat inoculum, och mellan 6-14 tvåfaldiga spädningssteg av varje antibiotika i panelen

Omfattande AST panel

AST disken har över 330 brunnar tillgängliga för antibiotika i olika koncentrationer mot både fastidious and icke-fastidious patogener, vilket möjliggör kliniskt användbara resultat efter en körning

ASTar arbetsflöde

ASTar levererar resistensbesked direkt från positiva blodkulturer på ca 6 timmar. Detta innebär en möjlig tidsvinst på upp till 48 timmar beroende på laboratoriemetoder.
ASTar arbetsflöde

Traditionellt arbetsflöde

I dag tar det vanligtvis minst 24 timmar att få tillväxt av bakteriekolonier och ytterligare 24 timmar för att erhålla fenotypisk AST.
Traditionellt arbetsflöde

ASTar arbetsflöde

ASTar levererar resistensbesked direkt från positiva blodkulturer på ca 6 timmar. Detta innebär en möjlig tidsvinst på upp till 48 timmar beroende på laboratoriemetoder.
ASTar arbetsflöde

Traditionellt arbetsflöde

I dag tar det vanligtvis minst 24 timmar att få tillväxt av bakteriekolonier och ytterligare 24 timmar för att erhålla fenotypisk AST.
Traditionellt arbetsflöde

Produkten är CE-IVD märkt.

Produktens tillgänglighet i enskilda länder är beroende av lokal regulatorisk status.

Redo att spara tid och att rädda liv?

Kontakta oss

Fullt automatisk, snabb AST

ASTar förkortar tid till resultat och ger en komplett resistensprofil med MIC-värden på ca 6 timmar vilket möjliggör en snabb optimal antibiotikabehandling av patienter med sepsis.

Ta en närmare titt

En ”load-and-go” lösning utan manuella steg, som fungerar med valfri snabb ID-teknik, förenklar ditt arbetsflöde och möjliggör tidig och korrekt behandling av sepsis.
ASTar förkortar tid till resultat och ger en komplett resistensprofil med MIC-värden på ca 6 timmar vilket möjliggör en snabb optimal antibiotikabehandling av patienter med sepsis.
En ”load-and-go” lösning utan manuella steg, som fungerar med valfri snabb ID-teknik, förenklar ditt arbetsflöde och möjliggör tidig och korrekt behandling av sepsis.
Vad andra säger om oss >

Vad andra säger om oss

ASTar kits >

Äkta MIC resultat direkt från kliniska prover