Select your language/region

Om oss

Om oss

Q-linea utvecklar och levererar innovativa lösningar för diagnos av infektionssjukdomar med ett starkt fokus på förbättring av sepsisvården och samtidigt minska problematiken med ökad antibiotikaresistens

Q-linea utvecklar och levererar innovativa lösningar för diagnos av infektionssjukdomar med ett starkt fokus på förbättring av sepsisvården och samtidigt minska problematiken med ökad antibiotikaresistens

Q-linea är ett bolag som utvecklar innovativa lösningar för förbättrad infektionsdiagnostik vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar som kommer att kunna ge positiva effekter för patienten, sjukvården och samhället. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar® är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens, AST (antibiotic susceptibility testing), vilket ger en känslighetsprofil inom ca sex timmar direkt från en positiv blodkultur. Detta är 24-40 timmar snabbare än dagens diagnostik.

Grundades i Uppsala
Q-linea grundades 2008 av forskare från Rudbecklaboratoriet vid Uppsala universitet tillsammans med Olink AB och Uppsala universitets holdingbolag, UUAB. Q-linea består idag av ett interdisciplinärt och mycket motiverat team som bedriver sin verksamhet i moderna och väl anpassade lokaler i Uppsala Science Park.

Tidiga år

I början av bolagets historia fokuserade Q-linea på applikationer inom bioskydd baserade på egenutvecklade teknologier för molekylär (icke-PCR) identifiering av bakterier och virus. Q-linea utvecklade prototyper och komplexa system för att påvisa närvaro av biologiska stridsmedel (såsom mjältbrand och smittkoppor). System levererades till svenska och franska försvaret och gav toppresultat i realistiska fältstudier. Viktiga komponenter som utvecklades för bioskyddsändamål, till exempel förbrukningsartiklar baserade på CD-formatet och avbildning med höghastighetskamera har därefter modifierats för användning i ASTar®.

Inträde i diagnostikfältet
För att dra fördel av de innovativa teknologierna inom Q-linea för snabba och känsliga analyser av nukleinsyror och proteiner, tog företaget under 2012 ett strategiskt beslut att gå in i affärsområdet för in vitro infektionsdiagnostik. Ett partnerskap med riskkapitalbolaget NXT2B möjliggjorde långsiktig finansiering och oavbruten teknisk utveckling. Även kliniska samarbeten startades för att verifiera prestanda. I samarbete med Örebro universitetssjukhus 2016 testades Q-lineas molekylära identifieringsteknik (ID) och fenotypiska antibiotikakänslighetsanalys (AST) direkt från blod på septiska patienter med mycket goda resultat.

ASTar
Under de följande åren skedde en revolution inom fältet för snabbanalys av bakterie-ID från positiva blodkulturer med b la masspektrometri. Detta öppnade en marknad för dedikerade AST system som kunde leverera resultat med likartad hastighet som de nya ID-metoderna. För att möta dessa nya marknadskrav på snabba resultat och minimerad hands-on-tid, fokuserades produktutvecklingen för Q-lineas första diagnostiska produkt mot ett rent AST-system för positiva blodkulturer, det helautomatiserade ASTar.