Select your language/region

ASTar kit

Ett ASTar kit består av två delar; en provprepareringskassett och en AST skiva. En mindre fryst komponent sätts till kassetten innan användning

Kassett


Kassetten innehåller alla reagenser och engångsartiklar som behövs för provbearbetning, koncentrationsbestämning och koncentrationsjustering


 • Innehåller en kombination av frystorkade och rumstempererade reagenser

 • En mindre fryst komponent sätts in i kassetten innan använding

 • Innehåller en funktion som filtrerar bort de millimeterstora resinkulor som finns i många blododlingsflaskor och som annars kan störa analysen

 • Har streckkoder för identifiering och i hopkoppling av kassetten och patientprovet

 • Förvaras i rumstemperatur

AST skiva


AST-skivan används för AST-analys och koncentrationsbestämning


 •  Innehåller över 330 odlingskammare med förifyllda antibiotika i olika koncentrationer som används för AST-analys, kammare utan antibiotika som används som kontroller, och kammare som används för att bestämma koncentrationen i det ingående provet

 • Innehåller unik streckkod för identifiering samt koppling till tillhörande kassett och patient

 • Förvaras i rumstemperatur

Kassett


Kassetten innehåller alla reagenser och engångsartiklar som behövs för provbearbetning, koncentrationsbestämning och koncentrationsjustering


 • Innehåller en kombination av frystorkade och rumstempererade reagenser

 • En mindre fryst komponent sätts in i kassetten innan använding

 • Innehåller en funktion som filtrerar bort de millimeterstora resinkulor som finns i många blododlingsflaskor och som annars kan störa analysen

 • Har streckkoder för identifiering och i hopkoppling av kassetten och patientprovet

 • Förvaras i rumstemperatur

AST skiva


AST-skivan används för AST-analys och koncentrationsbestämning


 •  Innehåller över 330 odlingskammare med förifyllda antibiotika i olika koncentrationer som används för AST-analys, kammare utan antibiotika som används som kontroller, och kammare som används för att bestämma koncentrationen i det ingående provet

 • Innehåller unik streckkod för identifiering samt koppling till tillhörande kassett och patient

 • Förvaras i rumstemperatur

ASTar kit orderinformation

ARTIKELKATALOG#BESKRIVNING
ASTar BC G- Consumable kit (20 units)50003905Ett ASTar BC G- kit består av två delar; en provprepareringskassett och en AST skiva för AST analys av gramnegativa bakterier från positiva blododlingar
ASTar BC G- Frozen insert (20 units) 50003855ASTar BC G- Frozen insert innehåller en mindre fryst komponent som sätts in i kassetten innan använding
Produkten är CE-IVD certifierad.

Vill du fylla på med ASTar kits?

Kontakta oss

ASTar instrument >

Designad att förenkla

Sepsis >

Sepsis – ett globalt hot mot folkhälsan