Select your language/region

Begär produktdokument

Anställda eller representanter hos Q-lineas kunder eller potentiella kunder har rätt att ta del av produktinformation (exempelvis IFU) om Q-lineas produkter. För att försäkra oss om att du har rätt att ta del av relevant produktinformation kräver vi att du bekräftar att du är en kund eller potentiell kund, eller att du av annan anledning är berättigad att ta del av informationen, och att du förser Q-linea med ditt namn, din e-postadress och din arbetsgivare. När du har bekräftat detta genom att kryssa i rutorna nedan kommer Q-linea att skicka dig en länk till den begärda produktinformationen.
Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA, därför gäller även Googles integritets- och användarvillkor.

󠄄Jag bekräftar att jag är anställd eller representant hos en kund eller potentiell kund till Q-linea eller att jag av annan anledning är berättigad att ta del av begärd information (Nödvändig

För att kontrollera ifall du har rätt till den begärda produktinformationen, och för att följa rättsliga skyldigheter gällande utgivande av medicinsk produktinformation, kommer Q-linea att behandla de personuppgifter du förser oss med. Dina personuppgifter behandlas med stöd av vårt berättigade intresse av att förhindra bedrägligt användande och för att skydda vår produktinformation från våra konkurrenter, och behandlas i övrigt i enlighet med vår personuppgiftspolicy. För att följa våra rättsliga skyldigheter måste Q-linea behålla dina personuppgifter för att i framtiden kunna förse dig med uppdaterade versioner av den begärda informationen.

Jag accepterar Q-.lineas behandling av mina personuppgifter för ändamålen som anges ovan, och bekräftar att jag tagit del av innehållet i Q-lineas personuppgiftspolicy (Nödvändig).