Anders Ljunggren tillträder som vd för Q-linea AB den 1 mars 2024

Anders Ljunggren tillträder som vd för Q-linea AB den 1 mars 2024

Anders Ljunggren kommer att stödja Stuart Gander som från och med den 1 mars 2024 kommer att tillträda som koncernchef, vilket tidigare kommunicerats. Anders Ljunggren kommer att vara placerad i Uppsala och på så sätt arbeta som en stark brygga mellan Uppsala och USA där Stuart Gander initialt är placerad.

Anders Ljunggren har gedigen erfarenhet från ledande positioner inom bland annat hälsovårdsindustri, diagnostik och medicinsk teknik. Han har de senaste åren lett projektorganisationen på Q-linea och har tidigare arbetat med bland annat Tobii och GE Healthcare. Anders har en djup kunskap om Q-lineas alla olika avdelningar är medlem i bolagets ledningsgrupp.

”Jag ser mycket fram mot att börja jobba med Stuart och att fortsätta arbeta med ledningsgruppen i min nya roll, med fokus på att hjälpa organisationen att utvecklas till att bli ännu bättre på att leverera sina projekt och åtaganden enligt vår strategiska plan. Q-linea består av en samling väldigt kompetenta människor och arbetet genomsyras av hög teknikhöjd. Det är en miljö som jag verkat i under många år och känner mig bekväm med. Jag tacksam för förtroendet som styrelsen gett mig och är ödmjuk inför utmaningen som rollen som vd innebär”, säger Anders Ljunggren, tillträdande vd för Q-linea AB.

”Jag välkomnar Anders i sin nya roll som ledare för Q-lineas svenska organisation. Tillsammans med Stuart och övriga i ledningsgruppen kommer de att bilda ett starkt team inför Q-lineas fortsatta kommersialisering och utveckling”, säger Erika Kjellberg Eriksson, styrelseordförande för Q-linea.