Select your language/region

Ändrat datum för årsstämma

Ändrat datum för årsstämma

Styrelsen i Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) har beslutat att ändra datum för årsstämman.

Bakgrunden till styrelsens beslut är att den kostnadsbesparingsprocess som initierats och meddelats via separat pressmeddelande gör att styrelsen funnit det mest lämpligt att senarelägga årsstämman. Q-lineas årsstämma 2023 kommer att hållas klockan 16:00, tisdagen den 13 juni 2023. Stämman kommer att hållas på Hubben Konferens, Uppsala Science Park lokal 3+4, Dag Hammarskjölds väg 38 i Uppsala.

Kallelse till årsstämma kommer distribueras genom pressmeddelande.