Select your language/region

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat med anledning av den garanterade företrädesemissionen av aktier. Pressmeddelandet om nyemissionen offentliggjordes den 1 juni 2023. Sammanlagt har 87 628 425 stamaktier och röster tillkommit.

Per den 31 juli 2023 uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 117 166 372. Samtliga aktier är stamaktier.