Select your language/region

Q-linea erhåller avsiktsförklaring för utvärdering och potentiell kommersialisering av Podler

Q-linea erhåller avsiktsförklaring för utvärdering och potentiell kommersialisering av Podler

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att bolaget har erhållit en avsiktsförklaring (Letter of Intent, LOI) för en utvärdering och ett eventuellt kommersialiseringspartnerskap för Podler med ett stort marknadsledande företag.

Podler-teknologin är för närvarande under utveckling inom Q-linea och kan möjliggöra ett avgörande steg för blododling för patienter med blodinfektioner, varav sepsis är det allvarligaste tillståndet. Podler är en handhållen autonom enhet för att inkubera och upptäcka tillväxt i blododlingsflaskor. Tekniken kan utnyttja värdefull transporttid, tid som annars går till spillo när man använder traditionella metoder. Användning av transporttiden kan möjliggöra mycket snabbare svarstider för patienter med blodinfektioner och ge lika vård till alla patienter med allvarliga infektioner.

”Detta är ett viktigt steg i vår strategi för kommersialiseringen av Podler-teknologin. Den traditionella blododlingsmarknaden domineras av ett fåtal större företag, och att erhålla en avsiktsförklaring för utvärdering med ett av dem är naturligtvis ett mycket positivt första steg. Avsiktsförklaringen är ett bevis på det seriösa intresse vi ser för vår teknologi, vilket är mycket värdefullt för vår framtida utveckling och långsiktiga marknadsstrategi för Podler”, säger Jonas Jarvius, vd för Q-linea.