Select your language/region

Q-linea har löst komponentproblematiken

Q-linea har löst komponentproblematiken

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att det problem som upptäcktes i oktober förra året nu är avskrivet. Åtta ASTar-system har fungerat felfritt sedan november med avseende på den komponent som tidigare föranledde en senareläggning av de kliniska studierna.

I oktober 2019 konstaterade Q-linea problem med en viktig komponent från en tredjeparts-tillverkare. Tillsammans med komponenttillverkaren identifierade och åtgärdade Q-linea snabbt de smärre modifieringar och förbättringar som behövde göras. Lösningen har nu testats på åtta ASTar-system som sedan november fungerat felfritt och problemet med komponenten kan nu avskrivas.

”Ett antal av systemen har dessutom använts i vårt nya mikrolabb, dvs i samma miljö som hos kund och vi känner oss helt trygga i att nu avskriva problemet för gott.”, sade Jonas Jarvius, vd för Q-linea.

Nästa viktiga milstolpe för Q-linea är lanseringen av ASTar tillsammans med Thermo Fisher Scientific.

”I dessa oroliga tider ser vi den enorma styrkan i att ha en världsomspännande partner och det känns mycket skönt att helt ha flaggat av det här problemet innan lansering. Vi ser fram emot lanseringen tillsammans med Thermo Fisher Scientific.”, sade Jonas Jarvius.

Kort om ASTar®
ASTar® är ett helautomatiskt system för analys av antibiotikakänslighet (AST-analys) direkt från en positiv blododling. ASTar kan fastställa verksam behandling av patienter med sepsis 24-40 timmar snabbare än dagens metoder. ASTar förkortar tid till resultat och ger en komplett resistensprofil med MIC-värden inom tre till sex timmar vilket möjliggör en snabb optimal antibiotikabehandling av patienter med sepsis. Tekniken har stor potential att rädda liv, minska sjukhuskostnader, undvika onödig antibiotikabehandling och bromsa utvecklingen av resistenta bakterier.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Jarvius, vd, Q-linea AB
Jonas.Jarvius@qlinea.com
+46 (0)70-323 77 60

Anders Lundin, CFO, Q-linea AB
Anders.Lundin@qlinea.com
+46 (0)70-600 15 20

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 16:30 (CET).

Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar™ är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.