Select your language/region

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Valberedningen för Q-linea AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 26 maj 2020 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Erika Kjellberg Eriksson, Mats Nilsson, Marianne Hansson, Marcus Storch, Per-Olof Wallström och Hans Johansson, samt att nyval sker av Mario Gualano för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Erika Kjellberg Eriksson som styrelseordförande.

Styrelseledamoten Ulf Landegren har meddelat valberedningen att han inte ställer upp för omval till styrelsen.

Mario Gualano är för närvarande VD för BBI Group Ltd och har mer än 25 års kommersiell, teknisk och operativ erfarenhet inom mikrobiologi- och diagnostikindustrin och 15 års erfarenhet av internationella ledarroller hos Thermo Fisher Scientific. Under hans tid hos Thermo Fisher Scientific ledde han Thermo Fisher Scientifics specialistdiagnostikgrupp i APAC och senast var han avdelningschef inom mikrobiologi för 14 tillverkningsanläggningar och 30 kommersiella kontor över hela världen. Mario har även en doktorsexamen i mikrobiologi och immundiagnostik och en MBA från Henley Management College. Mario Gualano är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och dess större aktieägare.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Q-lineas styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.qlinea.com i samband med att kallelsen till årsstämman 2020 utfärdas, vilket beräknas ske under vecka 18.

Valberedningen har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2019 och består av Öystein Engebretsen (Investment AB Öresund, valberedningens ordförande), Erika Kjellberg Eriksson (Nexttobe AB, styrelsens ordförande) och Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden).

 

Uppsala i april 2020

Valberedningen för Q-linea AB (publ)
 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Jarvius, CEO, Q-linea AB
jonas.jarvius@qlinea.com
+46 (0)70-323 77 60

Anders Lundin, CFO, Q-linea AB
anders.lundin@qlinea.com
+46 (0)70-600 15 20

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april, 2020 kl. 10:00 CET.
 

Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt infektionsdiagnostikbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar® är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.