Select your language/region

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du ha en offert, konsultation eller teknisk support? Då har du kommit rätt. Här finner du även FAQ och nedladdningsbara dokument.

Vill du ha en offert, konsultation eller teknisk support? Då har du kommit rätt. Här finner du även FAQ och nedladdningsbara dokument.

Kontakta oss

Vanliga frågor och svar

Hur finansierar jag ASTar?

Förutom kapitalköp är vi öppna för att diskutera olika leasingalternativ.

Hur lång är leveranstiden?

Vi strävar efter att hålla tillräckligt med system på lager för att täcka planerad efterfrågan plus kortsiktiga behov, men det kan i vissa perioder ta 6-12 veckor att leverera och installera ett instrument.

Hur många prov kan man ladda?

ASTar har random access, dvs man kan ladda prover löpande. 6 prover kan laddas i följd, därefter tar provprepareringen av dessa prover ca 50 minuter och man kan därefter ladda ytterligare 6 prover till maximalt 12.

Vilka provtyper är ASTar avsedd för?

Första lanseringen avser gramnegativa fynd från positiva blododlingsflaskor.

Turn-around-tid för en ASTar-körning?

Ca 6 timmar

Hur lång tid har man på sig från positiv signal i blododlingsinstrumentet till laddning i ASTar?

Upp till 16 timmar.

Är det möjligt att köra 24/7?

Ja, Instrumentet är ett ”load-and-go” instrument.