Select your language/region

Extra bolagsstämma 2023

Dokument
ASTar brochureKommuniké från extra bolagsstämma i Q-linea AB (publ)
ASTar brochureRevisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (signerad)
ASTar brochureStyrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (signerad)
ASTar brochureKallelse till extra årsstämma i Q-linea AB
ASTar brochureFullmaktsformulär, Q-linea (publ), Extra årsstämma 2023