Select your language/region

Ständig innovation

Ständig innovation

Vårt mål är att vår teknik och våra innovationer ska förbättra diagnostiken för infektionssjukdomar i framtiden, till hjälp för både patienter och samhället

Vårt mål är att vår teknik och våra innovationer ska förbättra diagnostiken för infektionssjukdomar i framtiden, till hjälp för både patienter och samhället

Ständig utveckling

ASTar® CE-IVD är den första diagnostiska produkten som når marknaden, men det händer mer på Q-linea. ASTar möjliggör snabb och optimal antibiotikabehandling för patienter med sepsis och vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya funktioner i systemet, samt leverera nya innovativa lösningar för snabbare infektionsdiagnostik till marknaden.Q-lineas AST teknik möjliggör


  • Resistensbestämning på 3 timmar – ESBL-screening på 3 timmar med ett positivt prediktivt värde på 100%

  • Hög provgenomströmning – möjlighet att analysera upp till 50 prover per 24 timmar

  • Menyexpansion – nya applikationer b la grampositiva bakterier och urinprover

  • Halvautomatiskt läge – kör som både helautomatiskt och halvautomatiskt, direkt från kliniska prover eller isolat

Ständig utveckling

ASTar® CE-IVD är den första diagnostiska produkten som når marknaden, men det händer mer på Q-linea. ASTar möjliggör snabb och optimal antibiotikabehandling för patienter med sepsis och vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya funktioner i systemet, samt leverera nya innovativa lösningar för snabbare infektionsdiagnostik till marknaden.Q-lineas AST teknik möjliggör


  • Resistensbestämning på 3 timmar – ESBL-screening på 3 timmar med ett positivt prediktivt värde på 100%

  • Hög provgenomströmning – möjlighet att analysera upp till 50 prover per 24 timmar

  • Menyexpansion – nya applikationer b la grampositiva bakterier och urinprover

  • Halvautomatiskt läge – kör som både helautomatiskt och halvautomatiskt, direkt från kliniska prover eller isolat

Flexibel lösning möjliggör framtida nya applikationer

ASTar systemet kan utvidgas till andra typer av kliniska prover. Den flexibla utformningen av provberedningskassetten i kombination AST-skivan möjliggör framtida anpassning till andra provtyper såsom isolat, urin, nedre luftvägar och sterila aspirat.

Icon blood
Positiv blododling
Icon isolates
Isolat
Icon kidneys
Urinprover
Icon lungs
Luftvägsprover

Nya innovationer

Världens första portabla blododlingsenhet

Q-linea har också en teknik för att utnyttja transporttiden för blodkulturer med hjälp av en bärbar blododlingsenhet, vilket möjliggör snabbast tid till result och behandling för alla patienter med blodinfektioner oavsett om de bor på landsbygden eller nära ett stort sjukhus.

Den bärbara blododlingsenheten kombinerar transporttiden med  blododling och påvisande av patogen. Omedelbart efter provtagning kan odling och detektion av eventuell patogen påbörjas. Således förkortas den totala tiden till optimal antibiotikabehandling avsevärt, vilket kan rädda många patienter som lider av bakteriemi från att drabbas av en potentiellt dödlig sepsis.

Snabb ID och AST

Q-linea har flera andra revolutionerande tekniker på gång.  Q-lineas bakteriella ID- och AST-teknik för diagnos av sepsis kan kombineras till ett helautomatiskt system, ASTrID®,  som levererar både ID och AST direkt från helblod, dvs man behöver inte utgå från en positiv blododling.

ASTrID konceptet har  bevisats kliniskt i samarbete med Örebro Universitetssjukhus.

Redo att utforska vår lösning för snabb AST? Kontakta oss