Select your language/region

Ändrade datum för kvartalsrapport och årsstämma

Ändrade datum för kvartalsrapport och årsstämma

Styrelsen i Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) har beslutat att ändra datum för publicering av kvartalsrapport och kommande årsstämma.

Anledningen till senareläggning av rapporten och årsstämman är att Q-linea befinner sig i en förhandlingsprocess om en ny finansieringsstruktur för att säkerställa nödvändigt kapital för att främst finansiera den pågående marknadslanseringen av ASTar i USA. Styrelsen har funnit det mest lämpligt att senarelägga publiceringen av kvartalsrapporten för första kvartalet 2024 till den 28 maj 2024 kl. 07.30 samt senarelägga årsstämman 2024 till den 28 juni 2024 kl. 15.