Select your language/region

Ändrat datum för bokslutskommuniké

Ändrat datum för bokslutskommuniké

Styrelsen i Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) har beslutat att ändra datum för bokslutskommunikén.

Bakgrunden till styrelsens beslut är den pågående vd-rekryteringsprocessen som initierats och meddelats via separat pressmeddelande och som gör att styrelsen funnit det mest lämpligt att senarelägga bokslutskommunikén. Q-lineas bokslutskommuniké för 2023 kommer att publiceras tisdagen den 27 februari 2024 kl. 07.30.