Select your language/region

Ändrat datum för kvartalsrapport

Ändrat datum för kvartalsrapport

Styrelsen i Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) har beslutat att ändra datum för publicering av kvartalsrapporten för första kvartalet.

Anledningen till senareläggning av rapporten är att Q-linea befinner sig i en förhandlingsprocess om en ny finansieringsstruktur för att säkerställa nödvändigt kapital för att främst finansiera den pågående marknadslanseringen av ASTar i USA. Styrelsen har funnit det mest lämpligt att ytterligare senarelägga publiceringen av kvartalsrapporten för första kvartalet 2024 till den 31 maj 2024 kl. 07.30.