Select your language/region

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under juni månad med anledning av den riktade emissionen av aktier till vissa svenska och internationella institutionella investerare och branschspecialister. Pressmeddelandet om nyemissionen offentliggjordes den 2 juni 2020. Sammanlagt har 4 000 000 stamaktier och röster tillkommit.

Per den 30 juni 2020, vilket är den sista handelsdagen i juni, uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 27 337 947. Samtliga aktier är stamaktier.

   
För mer information, vänligen kontakta
:

Anders Lundin, CFO och IR
Telefon: +46 706 00 15 20
E-mail: anders.lundin@qlinea.com

Denna information är sådan information som Q-linea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 08:30 CET

Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt infektionsdiagnostikbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar® är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.