Select your language/region

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under januari månad med anledning av aktieteckning på grund av utnyttjande av teckningsoptioner som syftar till att säkerställa leverans av aktier inom ramen för personaloptionsprogrammet som beslutades vid årsstämman 2011. Sammanlagt har 102 560 aktier och röster tillkommit.

Per den 31 januari 2020, vilket är den sista handelsdagen i januari, uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 23 337 947. Samtliga aktier är stamaktier.

 
För mer information, vänligen kontakta
:

Anders Lundin, CFO och IR
Telefon: +46 706 00 15 20
E-mail: anders.lundin@qlinea.com

 
Denna information är sådan information som Q-linea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2020 kl. 08:30 CET 

 
Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar™ är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.