Select your language/region

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under juli månad med anledning av genomförd nyemission som syftar till att säkerställa leverans av prestationsaktier inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogram (LTIP 2019) som beslutades vid årsstämman den 22 maj 2019. Sammanlagt har 117 424 aktier och röster tillkommit.

Per den 31 juli 2019, vilket är den sista handelsdagen i juli, uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 23 235 387. Samtliga aktier är stamaktier.
  

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Lundin, CFO och IR

Telefon: +46 706 00 15 20

E-mail: anders.lundin@qlinea.com
  

Denna information är sådan information som Q-linea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2019 kl. 08:30 CET
  

Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar™ är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.