Select your language/region

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under juni månad med anledning av den riktade emissionen av aktier till vissa svenska och internationella institutionella investerare och branschspecialister. Pressmeddelandet om nyemissionen offentliggjordes den 10 juni 2021. Sammanlagt har 2 200 000 stamaktier och röster tillkommit.

Per den 30 juni 2021, vilket är den sista handelsdagen i juni, uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 29 537 947. Samtliga aktier är stamaktier.