Select your language/region

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Ändring av antalet aktier och röster i Q-linea AB

Q-linea AB (publ) (”Q-linea” eller ”Bolaget”) meddelade idag att antalet aktier och röster i Q-linea har ökat under december månad med anledning av genomförd nyemission i samband med noteringen av Q-lineas aktier på Nasdaq Stockholm. Sammanlagt har 8,088,235 aktier tillkommit.

Per den 28 December 2018, vilket är den sista handelsdagen i December, uppgår det totala antalet aktier och röster till 22,906,915.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Lundin, CFO och IR

Telefon: +46 706 00 15 20

E-mail: anders.lundin@qlinea.com

Denna information är sådan information som Q-linea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 08:30 CET
  

Om Q-linea

Q-linea AB är ett diagnostikföretag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för att vårdgivare ska kunna diagnostisera och behandla infektionssjukdom på kortast möjliga tid. Vår huvudprodukt ASTar™ är ett system för att snabbt och automatiskt bestämma vilket antibiotikum som är verksamt för behandling av infektionssjukdomar. Bolaget grundades 2008 runt teknik som utvecklats av forskare från Rudbecklaboratoriet vid Uppsala universitet, tillsammans med bland annat Olink Bioscience AB och Uppsala universitets holdingbolag UUAB