Select your language/region

CMS föreslår att ASTar godkänns för NTAP-ersättning

CMS föreslår att ASTar godkänns för NTAP-ersättning

Q-linea AB (publ) (OMX:QLINEA) meddelar idag att CMS har fastställt att systemet ASTar uppfyller kostnadskriteriet för att kvalificera sig för NTAP-ersättning.

US Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) meddelade att Q-lineas system ASTar® uppfyller kostnadskriteriet för NTAP-ersättning (New Technology Add-on Payment), baserat på tre analyserade patientkohorter. Förslaget kunde kommenteras till och med den 10 juni 2024 och ett slutligt beslut kommer att tillkännages senare i sommar. Ersättningen gäller sedan i tre år, från oktober 2024 till september 2027.

NTAP-ersättningen är avsedd för patienter på amerikanska sjukhus och det föreslagna beloppet är 97,50 USD per patient. Detta är ytterligare en indikation på det värde som ASTar levererar till patienter och sjukvårdssystem, med potential att förbättra kliniska resultat och minska de totala kostnaderna.

Jim Kathrein, VP of US Commercial Operations, säger: ”Vi är stolta över erkännandet från CMS och tacksamma för det stöd som denna tilläggsersättning ger. Den kommer att göra det möjligt för sjukhus och laboratorier att snabbare implementera tekniken eftersom en stor del av kostnaden ersätts omedelbart. I slutändan förväntar vi oss att en utbredd användning av Q-lineas lösning för snabb resistensbestämning kommer att leda till lägre totala kostnader för behandling av sepsispatienter med fördelar för alla intressenter, inte minst de patienter som får förbättrad vård.”