Select your language/region

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Styrelsen i Q-linea AB (publ) (”Q-linea”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2019, beslutat att genomföra en nyemission av 117 424 C-aktier samt därefter omedelbart återköpa samtliga 117 424 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med det långsiktiga incitamentsprogrammet för vissa anställda i Q-linea (LTIP 2019) som antogs av årsstämman.

Carnegie Investment Bank AB kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en kurs om 0,05 kronor per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter, i enlighet med styrelsens beslut, att återköpas av Q-linea för samma pris. C-aktierna kommer att omvandlas till stamaktier innan de levereras till berättigade deltagare i LTIP 2019.

Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier i enlighet med LTIP 2019 samt att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av programmet. Q-linea innehar sedan tidigare 211 048 egna stamaktier som givits ut inom ramen för LTIP 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Jarvius, CEO, Q-linea AB (publ)
Jonas.Jarvius@qlinea.com
+46 (0)70-323 77 60

Anders Lundin, CFO, Q-linea AB (publ)
Anders.Lundin@qlinea.com
+46 (0)70-600 15 20
  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juli 2019 kl. 17.30.
  

Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar™ är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.