Select your language/region

Europeisk studie för utvärdering av ASTars kliniska nytta erhåller etiskt godkännande

Europeisk studie för utvärdering av ASTars kliniska nytta erhåller etiskt godkännande

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) – Q-linea meddelar idag att ett universitetssjukhus i Belgien har erhållit etiskt godkännande att starta en studie som utvärderar ASTars kliniska nytta.

Studien kommer att inkludera 60 patienter med gramnegativ bakteriemi under en sexmånadersperiod och syftar till att utforska effekten av kortare tid till optimal antibiotikabehandling med hjälp av ASTar. Studien är den första delen av ett bredare forskningsprojekt som undersöker fördelarna med att använda ASTar för optimal antibiotikabehandling.

”Att bevisa den kliniska nyttan av ASTar är en hörnsten i vår kliniska strategi, och därför är vi glada över att kunna meddela att ytterligare en studie snart kommer att vara igång. Den här typen av utvärderingsstudie är viktig för den kommersiella utvecklingen, men också för att öka kunskapen om fördelarna med snabb resistensbestämning (rapid AST) i allmänhet och ASTar i synnerhet”, säger Jonas Jarvius, vd för Q-linea.