Select your language/region

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 3, 2020 den 5 november 2020

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 3, 2020 den 5 november 2020

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2020, torsdagen den 5 november 2020, klockan 07:30 (CET).

Q-linea bjuder in till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 5 november 2020, klockan 13:00 – 14:00 (CET).

Jonas Jarvius, VD och Anders Lundin, CFO kommer att presentera Q-linea och kommentera delårsrapporten följt av en frågestund.
 

För att delta, vänligen ring något av nedanstående telefonnummer från:

Sverige: +46 8 566 427 04

UK: +44 333 300 9268

US: +1 833 249 8403
 

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/q-linea-q3-2020
 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Lundin, CFO, Q-linea AB
Anders.Lundin@qlinea.com
+46 (0)70-600 15 20

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober, 2020 kl. 13:30 CET.

Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt infektionsdiagnostikbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar® är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.