Select your language/region

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 4, 2020 den 18 februari 2021

Inbjudan till presentation av Q-lineas delårsrapport för kvartal 4, 2020 den 18 februari 2021

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), publicerar bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2020, torsdagen den 18 februari 2021, klockan 07:30 (CET).

Q-linea bjuder in till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 18 februari 2021, klockan 13:30 – 14:30 (CET).
Jonas Jarvius, VD och Anders Lundin, CFO kommer att presentera Q-linea och kommentera bokslutskommunikén följt av en frågestund.

För att delta, vänligen ring något av nedanstående telefonnummer från:
Sverige: +46 8 566 426 92
UK: +44 333 300 9265
US: +1 833 526 8384

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/q-linea-q4-2020

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lundin, CFO, Q-linea AB
Anders.Lundin@qlinea.com
+46 (0) 70-600 15 20