Select your language/region

Labema Oy lägger sin första ASTar-order

Labema Oy lägger sin första ASTar-order

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att bolaget har fått en order på ett ASTar System från sin distributionspartner i Finland och Baltikum, Labema Oy.

”Vår partner Labema Oy förbereder sig för den första installationen på ett sjukhus som vill förstå hur ASTar kan förbättra deras arbetsflöden och patientresultat”, säger Thomas Fritz, kommersiell chef på Q-linea. ”Ur ett internationellt perspektiv är nivåerna av antimikrobiell resistens (AMR) visserligen låga i de nordiska länderna, men antibiotikaresistens är ett globalt gränsöverskridande hälsohot och snabb resistensbestämning kan ha flera positiva effekter på patienternas resultat.”

Om ASTar Instrument och ASTar BC G- Kit
ASTar Instrument och ASTar BC G-Kit erbjuder redan den bredaste kombinationen av antalet antibiotika och antalet dubbla utspädningssteg för varje antibiotikum, i en enda analys för gramnegativa bakterier. Testet möjliggör analys av gramnegativa bakterier, inklusive svårodlade så kallade fastidiösa bakterier, vilket tillfredsställer behovet av snabba och heltäckande resultat för att stödja optimala behandlingsbeslut.  
ASTar Instrument och ASTar BC G- Kit är CE-märkta men inte FDA 510(k)-godkända och inte tillgängliga för försäljning i USA.