Select your language/region

Q-linea beviljas kortfristigt räntefritt lån från huvudägaren Nexttobe inom ramen för tidigare kommunicerad lånefacilitet

Q-linea beviljas kortfristigt räntefritt lån från huvudägaren Nexttobe inom ramen för tidigare kommunicerad lånefacilitet

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) – Q-linea meddelar idag att bolagets huvudägare Nexttobe har beviljat Q-linea ett kortfristigt räntefritt lån på totalt 57 MSEK, varav 25 MSEK nu har betalats ut till bolaget. Detta lån lämnas inom ramen för den tidigare kommunicerade lånefaciliteten (uppgående till totalt 200 MSEK). Eftersom Nexttobe betraktas som s.k. närstående till Q-linea kommer detta lån, tillsammans med den totala faciliteten, att adresseras på Q-lineas årsstämma i maj 2023.

Q-linea och dess huvudägare Nexttobe anses vara närstående, vilket medför att reglerna i ABL kap. 16 a om närståendetransaktioner behöver beaktas vid utnyttjandet av lånefaciliteten. Enligt dessa regler krävs bolagsstämmans godkännande för närståendetransaktioner som överstiger 1 MSEK och 1% av företagets marknadsvärde vid tidpunkten för transaktionen.

Eftersom det nu aktuella kortfristiga lånet är räntefritt nås inte tröskelvärdena ovan. Under förutsättning att bolagsstämma lämnar sitt godkännande därtill är emellertid avsikten att, från tiden efter årsstämman, tillämpa samma marknadsmässiga villkor (och löptid) som för den resterande faciliteten på det aktuella lånet.