Select your language/region

Q-linea initierar kostnadsbesparingsprogram

Q-linea initierar kostnadsbesparingsprogram

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) initierar idag ett kostnadsbesparingsprogram med syfte att fokusera på den kommersiella verksamheten. Produktutvecklingsarbetet för den europeiska och amerikanska marknaden har nått en punkt där en minskning av utvecklingsorganisationen anses vara möjlig. Kostnadsbesparingarna beräknas uppgå till cirka 50 miljoner kronor per år och väntas medföra omstruktureringskostnader om cirka 5 miljoner kronor under 2024. Kostnadsbesparingarna förväntas bidra positivt till både resultatet och kassaflödet från och med tredje kvartalet 2024.

Under 2023 offentliggjorde och sjösatte Q-linea en reviderad kommersialiseringsstrategi för bolagets dotterbolag och viktiga distributionspartners. Bolaget kan nu konstatera att den nya strategin börjat generera positiva resultat i Europa. Nyligen vann bolaget sin första upphandling i Italien och förbereder sig nu för flera upphandlingar i såväl Italien som andra europeiska länder. Parallellt med detta närmar sig bolaget en marknadslansering på den amerikanska marknaden. Däremot är säljcyklerna fortsatt långa, vilket påverkar bolagets säljstrategi.

Bolaget vill nu fullfölja ovannämnda kommersiella strategi och samtidigt förbereda sig för marknadsuppbyggande aktiviteter på den amerikanska marknaden under 2024. Bolaget bedömer att ASTars konkurrenskraft gör det möjligt att minska storleken på bolagets produktutvecklingsorganisation ytterligare, ett arbete som påbörjades under förra året till förmån för den kommersiella organisationen.

Den reviderade strategin medför behov av organisatoriska förändringar, vilket motiverar en initiering av ett kostnadsbesparingsprogram som kommer att pågå under det första halvåret 2024. Kostnadsbesparingsprogrammet innefattar ett ökat fokus på kommersialisering av bolagets produkter, samt senareläggning av vissa utvecklings- och forskningsaktiviteter. Programmet kommer huvudsakligen att påverka personal och konsulter inom Q-lineas utvecklingsavdelningar, men omfattar även en översyn av samtliga kostnader i bolaget. Full resultateffekt väntas från och med det tredje kvartalet 2024. Totalt påverkar besparingsprogrammet runt 40 anställda och konsulter. Som en jämförelse kan nämnas att Q-linea vid utgången av 2023 hade 123 anställda och tre konsulter. Varsel kommer att lämnas in till Arbetsförmedlingen.

”Vi ser en positiv utveckling inom området för snabb AST och har nyligen vunnit vår första upphandling, vilket bekräftar produkten som konkurrenskraftig. Vi ser också att Italien och andra europeiska länder förbereder för ytterligare offentliga upphandlingar. När det gäller den viktiga amerikanska marknaden har vi tagit viktiga och glädjande steg, bland annat genom installationen av två ASTar-system strax före årsskiftet. Trots dessa framsteg ser vi fortsatt långa säljcykler, vilket motiverar initieringen av kostnadsbesparingsprogrammet. Det är givetvis tråkigt att behöva minska på personalstyrkan, men det är en åtgärd som vi tyvärr bedömer som nödvändig och i bolagets och aktieägarnas intresse. Vi känner starkt för de personer som behöver lämna bolaget och önskar dem all framgång i andra sysselsättningar”, säger Jonas Jarvius, vd för Q-linea.