Select your language/region

Q-linea initierar kostnadsbesparingsprogram

Q-linea initierar kostnadsbesparingsprogram

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) initierar idag ett kostnadsbesparingsprogram där syftet är att möjliggöra satsningen på den uppdaterade kommersialiseringsstrategin. Kostnadsbesparingen beräknas uppgå till cirka 45 miljoner kronor på helårsbasis, och väntas medföra omstruktureringskostnader om cirka 9 miljoner kronor under 2023. Kostnadsbesparingarna förväntas ge ett positivt bidrag till resultatet och kassaflödet från fjärde kvartalet 2023.

Som tidigare kommunicerats har Q-linea implementerat en uppdaterad kommersialiseringsstrategi som syftar till att fokusera på utvalda regioner av stort strategiskt intresse, och bearbeta dessa genom att utöka bolagets interna försäljningsorganisation med dotterbolag i nyckelgeografier och arbeta med distributörer för att möjliggöra bredare räckvidd. Bolaget har sedan tidigare tecknat ett distributionspartnerskap för ASTar instrument och förbrukningsartiklar för den brittiska och polska marknaden.

Den uppdaterade kommersialiseringsstrategin medför ett behov om att genomföra organisatoriska förändringar, varför Q-linea nu beslutat om att genomföra ett kostnadsbesparingsprogram som kommer att pågå under 2023. Kostnadsbesparingsprogrammet innebär ett ökat fokus på kommersialisering av bolagets produkter, samt senareläggning av vissa utvecklings- och forskningsaktiviteter. Kostnadsbesparingsprogrammet berör främst personal och konsulter inom Q-lineas utvecklingsavdelningar men omfattar även en översyn av samtliga kostnader i bolaget. Full effekt väntas från fjärde kvartalet 2023. Totalt omfattar besparingsprogrammet ett 50-tal anställda och konsulter jämfört med utgången av 2022 då Q-linea hade 151 anställda och 18 konsulter. Varsel kommer att lämnas in till Arbetsförmedlingen.

”Som medgrundare till bolaget har jag under 15-års tid varit med och sett en fantastisk utveckling av bolaget och dess produkter. Det känns därför mycket tråkigt att behöva minska på personalstyrkan. Jag känner för de personer som kommer att behöva lämna bolaget och önskar dem framgång i andra bolag. Dock är det rätt beslut för bolaget på lång sikt och ett viktigt steg för att nå våra mål. Vi behöver justera kostnadsmassan inom vissa områden för att fokusera på försäljning av ASTar”, säger Jonas Jarvius, vd för Q-linea.

ASTar instrument och förbrukningsartiklar (ASTar BC G- Kit) är idag CE-märkta och godkända för försäljning i Europa. Q-linea lämnade in ansökan om amerikanskt marknadstillstånd till FDA i juni 2022, där ASTar sedan tidigare varit klassat som ”breakthrough device” av FDA.