Select your language/region

Q-linea-sponsrad studie i hälsoekonomi inkluderar första patienten

Q-linea-sponsrad studie i hälsoekonomi inkluderar första patienten

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) – Q-linea meddelar idag att den första patienten har inkluderats i Lifetimes, en Q-linea-sponsrad multicenterstudie som undersöker de hälsoekonomiska fördelarna med ASTar vid behandling av intensivvårdspatienter med blodomloppsinfektioner.

Studien kommer att inkludera 160 potentiella intensivvårdspatienter, inklusive vuxna och barn, som behandlas för gramnegativ bakteriemi vid fyra stora italienska sjukhus. Studien syftar till att undersöka effekten av att använda ASTar avseende tiden till optimal behandling, tiden under intensivvård respektive sjukhusvård och längd och kostnad för antibiotikabehandling och beräknas pågå i cirka ett år.

”Lifetimes-studien är en viktig milstolpe i Q-lineas kliniska strategi. ASTar förväntas förbättra kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs), motverka antibiotikaresistens, minska sjukhuskostnader och effektivisera laboratoriearbetsflöden”, säger Tiziana Di Martino, medicinsk chef för Q-linea.

”Vi är glada över att meddela starten av den första hälsoekonomiska studien sponsrad av Q-linea. Genom att bevisa vilken effekt ASTar-användning har på patientresultat och sjukvårdsrelaterade kostnader, är vi övertygade om att implementeringstakten av ASTar kommer att öka och fler liv kommer att räddas”, säger Jonas Jarvius, vd för Q-linea.

Om ASTar Instrument och ASTar BC G-Kit  
ASTar Instrument och ASTar BC G-Kit erbjuder redan den bredaste kombinationen av antalet antibiotika och antalet dubbla utspädningssteg för varje antibiotikum, i en enda analys för gramnegativa bakterier. Testet möjliggör analys av gramnegativa bakterier, inklusive svårodlade så kallade fastidiösa bakterier, vilket tillfredsställer behovet av snabba och heltäckande resultat för att stödja optimala behandlingsbeslut.  

ASTar Instrument och ASTar BC G- Kit är CE-märkta men inte FDA 510(k)-godkända och inte tillgängliga för försäljning i USA.