Select your language/region

Q-linea stärker ledningsgruppen

Q-linea stärker ledningsgruppen

UPPSALA, 14 december, 2021 – Q-linea meddelar idag att bolaget har stärkt ledningsgruppen genom att inkludera Victoria Lerneryd som ansvarig för kvalitetssäkring och regulatoriska frågor (Quality Assurance and Regulatory Affairs (QA/RA)) och Ulrika Stolpe som ansvarig för HR-funktionen.

”Dessa utnämningar stärker vår förmåga att fortsätta utveckla Q-linea för att ge värde till både patienter och vårdgivare. Jag är väldigt glad över att Victoria och Ulrika kommer in i ledningsgruppen eftersom de kommer att tillföra värdefulla insikter,” säger Jonas Jarvius, vd för Q-linea.

Victoria Lerneryd började på Q-linea som QA/RA Manager 2020 och har över 10 års erfarenhet inom kvalitetssäkring och regulatoriska frågor för medicintekniska produkter. Innan Q-linea arbetade Victoria Lerneryd som Quality Manager på St. Jude Medical och som Quality & Regulatory Affairs Manager på Cavidi. Roller som inkluderat ansvar för compliance från produktutveckling till produktion och eftermarknadsaktiviteter.

Ulrika Stolpe började på Q-linea 2012. Sedan dess har bolaget vuxit från 15 till 160 anställda och konsulter. Ulrika Stolpe har drivit utvecklingen av företagets ekonomi- och personaladministrativa processer och har även tagit stor del i arbetsmiljöfrågor. Sedan 2019 har Ulrika Stolpe varit HR-ansvarig på Q-linea. Innan Q-linea arbetade Ulrika Stolpe med ekonomi, HR och kontorsverksamhet på små och stora nationella och internationella life science-bolag.