Select your language/region

Q-linea uppdaterar strategin och erbjuds uppdaterad lånefacilitet

Q-linea uppdaterar strategin och erbjuds uppdaterad lånefacilitet

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) tillkännager idag en uppdaterad kommersialiseringsstrategi med fokus på tre nyckelgeografier i Europa – Storbritannien, Italien och Benelux – genom en intern säljkår, dotterbolag och partnerskap. För USA kommer Q-lineas fokus initialt att ligga på östkusten med hjälp av ett dotterbolag med en dedikerad säljstyrka på cirka 8–12 personer. Q-lineas majoritetsägare Nexttobe stödjer strategin fullt ut och utökar den nuvarande lånefaciliteten från 100 miljoner kronor till 200 miljoner kronor. Precis som för det initiala låneerbjudandet kommer eventuell framtida kvittning till aktier att göras till den aktuella kursen vid tidpunkten för kvittningen.

Q-linea har planerat och börjat implementera en uppdaterad kommersialiseringsstrategi sedan slutet av oktober 2022, då distributionsavtalet med Thermo Fischer Scientific avslutades. En nyckel i den uppdaterade strategin är att initialt fokusera på regioner av strategiskt intresse. Storleken på regionen är naturligtvis viktig, men också regionens intresse av att ta till sig ny teknik och att ligga i framkant av antimikrobiell förvaltning.

Som kommunicerats tidigare kommer Q-linea att utöka sin interna försäljningsorganisation med dotterbolag i nyckelgeografier och arbeta med distributörer för att möjliggöra bredare räckvidd. Initialt är ambitionen att gå djupt snarare än brett. När en framgångsrik försäljningsstruktur har implementerats är det viktigt att den effektivt blir fullt ut etablerad i den valda geografin för att på så sätt nå förväntade försäljningsvolymer. Därefter kan samma metodik tillämpas parallellt med växande försäljning i ytterligare geografier.

Europa
Valet av geografiska fokusmarknader i Europa är baserat på att både Storbritannien och Italien är stora marknader som ligger i framkant när det gäller snabb resistensbestämning (AST) och sepsismedvetenhet. Dessutom har Q-linea fått positiv feedback från kommersiella utvärderingar i dessa länder.

Q-lineas första hälsoekonomiska studie är planerad att genomföras i Italien, där flertalet ASTar testats under sommaren och därför är kännedomen om ASTar redan märkbar. I Italien planerar Q-linea att starta ett dotterbolag eftersom det är en nödvändighet för att kunna ta sig an den italienska marknaden. Italien kommer att fungera som en bas för expansion i andra länder i södra Europa.

Benelux har valts ut för att regionen ligger i framkant både inom forskning kring snabb AST och farmakokinetiskt/farmakodynamiskt (PK/PD) driven och personlig antibiotikabehandling där efterfrågan på MIC-värden är en hörnsten i behandlingsrekommendationen. Benelux kommer att bearbetas både med Q-lineas svenska kommersiella team och med lokal personal.

Som tidigare meddelats har Pro-Lab Diagnostics valts ut som Q-lineas distributionspartner för ASTar i Storbritannien.

USA
I USA kommer Q-linea initialt att använda en lokal säljkår och håller för närvarande på att anställa en amerikansk säljchef som kommer att ansluta sig till det team som redan finns på plats. Planen är att etablera Q-linea Inc i Boston, en idealisk position för att initialt penetrera östkusten. Q-linea kommer att utvärdera alternativen för att öka räckvidden antingen med distributörer, partners eller genom att expandera den egna säljkåren till västkusten 2024.

Efter diskussioner med potentiella kunder och deltagande på flertalet mässor är Q-lineas uppfattning att den amerikanska marknaden är mer mogen än den europeiska. Dessutom har Q-lineas bra statistik över vilka amerikanska sjukhus som bolaget bör vända sig till först. Innan ASTar-instrumentet och ASTar BC G- Kit (kit för analys av gramnegativa bakterier) erhållit amerikanskt marknadsgodkännande kommer Q-linea att fortsätta att arbeta med forskningsutvärderingar av ASTar för att på så sätt snabbare kunna penetrera marknaden efter marknadsgodkännande erhållits.

Utökad lånefacilitet
Q-lineas majoritetsägare Nexttobe stödjer strategin fullt ut och har utökat den tidigare kommunicerade initiala lånefaciliteten från 100 miljoner kronor till 200 miljoner kronor. Lånet kommer att lämnas utan tidsbegränsning och med avsikten att kvittas till aktier om bolaget emitterar nya aktier i framtiden. Nexttobe har rätt att ta ut skälig marknadsmässig ränta för lånet. I händelse av en framtida nyemission kommer eventuell utestående del av de totalt 200 miljoner kronor som inte kvittas till aktier i en sådan transaktion att återkallas. I händelse av en framtida nyemission kommer Nexttobes deltagande att ske på samma villkor som för alla andra tecknare. Q-linea har ännu inte utnyttjat lånefaciliteten.

”Det känns fantastiskt att presentera vår uppdaterade kommersialiseringsstrategi. Vi har arbetat hårt för att nå en lösning som vi tror kommer att göra det möjligt för Q-lineas försäljning att växa på ett positivt sätt. Under 2023 är fokus att visa att vår nya strategi leder till försäljning och möjliggör expansion, och att utbilda och bygga säljteam och partners för en märkbar uppskalning under 2024. Jag är också glad över att se att vår huvudägare Nexttobe fullt ut stödjer vår strategi och gör detta åtagande”, säger Jonas Jarvius, vd för Q-linea.