Select your language/region

Q-linea utnyttjar ytterligare 30 MSEK av tidigare kommunicerad lånefaciltet från huvudägaren Nexttobe

Q-linea utnyttjar ytterligare 30 MSEK av tidigare kommunicerad lånefaciltet från huvudägaren Nexttobe

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) – Q-linea meddelar idag att bolagets huvudägare Nexttobe har beviljat Q-linea ett utökat kortfristigt lån på 30 MSEK (totalt 87 MSEK). Detta lån lämnas inom ramen för den tidigare kommunicerade lånefaciliteten (uppgående till totalt 200 MSEK). Lånet lämnas på de villkor som godkändes av Q-lineas årsstämma den 13 juni.

Enligt villkoren för lånefaciliteten som godkändes av Bolagets årsstämma den 13 juni har Nexttobe AB rätt att ta ut skälig marknadsmässig ränta för lån som beviljas inom ramen för lånefaciliteten. Lån löper med rörlig ränta som utgår med Swestr 3M + 4 procentenheter, dock aldrig lägre än 6%, och löper till och med 30 juni 2024 och är under låneperioden amorteringsfria. Bolaget har dock rätt att amortera valfritt belopp under löptiden.