Select your language/region

Q-linea utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant

Q-linea utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) – Q-linea AB (”Bolaget”) har utsett ABG Sundal Collier (”ABGSC”) till likviditetsgarant för Bolagets aktier noterade på Nasdaq Stockholm.

Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms regelverk avseende likviditetsgaranter. ABGSC förbinder sig att löpande kvotera priser i Q-lineas aktie i enlighet med de vid var tid rådande minimikraven för likviditetsgaranter som fastställts av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och minska spreaden. ABGSC:s uppdrag påbörjas den 3 april 2023.