Select your language/region

Q-linea utvecklar portabel blododlingsteknik

Q-linea utvecklar portabel blododlingsteknik

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA), meddelade idag att bolaget startat utvecklingen av en portabel blododlingsteknik med målet att korta tiden från provtagning till korrekt antibiotikasvar. Planen är att påbörja en extern utvärdering under 2021.

”Att kunna påbörja diagnostiken direkt efter provtagning och att utnyttja transporttiden för analys i stället för att kasta bort den känns oerhört värdefullt. Tekniken innebär både sparade timmar i arbetsflödet och möjliggör förbättrad och likvärdig vård oavsett när och var provet tas”, säger Jonas Jarvius, vd för Q-linea.

Vid diagnostik av patienter med blodinfektioner är tiden till korrekt antibiotikasvar avgörande och kan ge stora fördelar för patienter, sjukhus och samhället. Under senare år har tiden för att erhålla svar på vilken bakterie som orsakat infektionen kortats radikalt. I takt med att bakterier påvisar mer antibiotikaresistens ökar behovet för samma förändring inom diagnostiken för vilken antibiotika som är verksam. Q-lineas ASTar®-system kommer att kunna ge ett snabbt och brett svar med enkelt handhavande. Tiden för transport av blododlingsflaskor till mikrobiologilabben förlänger dock fortsatt i många fall den viktiga tiden till svar. Idag kan det i många fall ta över
10 timmar för ett prov att anlända till labbet, beroende av när och var provet tas och det är först när provet anlänt som diagnostiken kan påbörjas.

”Jag är stolt över att Q-lineas innovativa tekniker verkligen kommer att kunna göra skillnad för den största kritiskt sjuka patientgruppen inom vården. ASTar och tekniken för portabel blododling skulle tillsammans kunna möjliggöra en mycket stor förbättring av diagnostiken. Enligt våra beräkningar är den adresserbara marknaden för portabla blododlingsflaskor i Europa och USA cirka 15 miljarder kronor”, säger Jonas Jarvius.

Q-linea kommer att hålla ett webbinarium 17.00 idag med mer information om ASTar och den portabla odlingsbehållaren. För information och anmälan: https://www.qlinea.com/webinar-registration