Select your language/region

Q-lineas publicerar årsredovisning för 2020

Q-lineas publicerar årsredovisning för 2020

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar idag att bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020 har publicerats.

Årsredovisningen bifogas och kan även laddas ner från bolagets webbsida, www.qlinea.com