Select your language/region

Starka ASTar-resultat presenterade på IBMS

Starka ASTar-resultat presenterade på IBMS

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelar idag att resultaten från den första kommersiella utvärderingen av ASTar i Storbritannien presenterades på IBMS-kongressen i Birmingham denna vecka.

Studien genomfördes på Basingstoke Hospital, en del av Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust och utvärderade 57 positiva blodkulturer från septiska patienter för att bestämma den analytiska prestandan och den teoretiska kliniska effekten av potentiella tidiga insatser. I 36 av dessa 57 fall ledde den snabba resistensbestämningen till kliniska ingrepp, 14 av dessa var optimeringar av behandlingen och hela sju var åtgärder för infektionskontroll för att förhindra spridning av mycket resistenta isolat.

Författarna konstaterar: ”ASTar-systemet representerar en spännande innovativ plattform med potential att avsevärt minska intervallet till antimikrobiell optimering vid blodomloppsinfektioner. Dess imponerande prestanda kombineras också med användarvänlighet och kort praktisk tid för labbteknikern, vilket är fördelar som ofta förbises. De påvisbara snabba kliniska insatserna kan ge betydande fördelar för enskilda patienter och vårdorganisationer när det gäller vårdkvalitet, patientsäkerhet, antimikrobiell förvaltning och infektionsförebyggande åtgärder."

”Att se ASTars prestanda i verkliga miljöer gör mig verkligen exalterad inför framtiden. ASTar stödde inte bara optimering av behandlingen för flertalet av patienterna utan förhindrade också ett större utbrott av en superbakterie på sjukhuset. Jag tror att ASTars prestanda och värde talar för sig själv och att snabb resistensbestämning i framtiden kommer att implementeras på alla sjukhus som utför blododlingsanalyser”, säger Jonas Jarvius, vd för Q-linea.