Select your language/region

Starka ASTar resultat presenterade vid AMCLI

Starka ASTar resultat presenterade vid AMCLI

Tidiga studieresultat visar att ASTar ledde till modifieringar av antibiotikabehandling hos upp till 45 procent av septiska patienter och möjliggjorde adekvat vård 20–34 timmar tidigare än nuvarande vårdstandard.

I helgen presenterades resultat från två kliniska studier på snabb resistensbestämning (rapid AST) på AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani) National Congress, i Rimini, Italien, vid en workshop som hölls av Q-linea.

Professor Maurizio Sanguinetti från Università Cattolica del Sacro Cuore, Rom, presenterade interimresultat från studien LIFETIMES. Data från intensivvårdspatienter med blodomloppsinfektioner visade att ASTar ledde till modifieringar av antibiotikabehandling i 45 procent av fallen, vilket inträffade 1,5 dagar (34,1 timmar) tidigare än nuvarande vårdstandard.

Liknande studieresultat presenterades av Prof. Alexia Verroken från Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bryssel, som visar att implementering av ASTar minskade tiden till optimal behandling med nästan 20 timmar (19 timmar och 53 minuter) jämfört med rutinmetoder. Professor Verrokens arbete indikerar att optimal integrering av ASTar i arbetsflödet kan resultera i förändringar i valet av behandling för en av fyra patienter. De data som presenterades visade att när ASTar fastställde klinisk påverkan involverade 33,3 procent de-eskalering, 55 procent upptrappning och 11,1 procent antibiotikabyte.

Stuart Gander, vd och koncernchef för Q-linea Group säger, ”Att sponsra klinisk forskning om effekterna av snabb resistensbestämning är en del av vår strategi att förse beslutsfattare inom hälso- och sjukvården med data och insikter för att förbättra patientvård och resultat. Dessa fynd understryker de betydande kliniska fördelarna med att använda ASTar i hantering av blodomloppsinfektioner, i olika miljöer och hälsosystem, som har olika patientpopulationer och dynamik, men som ändå konsekvent rapporterar förbättrade behandlingsbeslut när resultat från snabb resistensbestämning finns tillgängliga för läkare.”

Om ASTar Instrument och ASTar BC G- Kit
ASTar Instrument och ASTar BC G-Kit erbjuder redan den bredaste kombinationen av antalet antibiotika och antalet dubbla utspädningssteg för varje antibiotikum, i en enda analys för gramnegativa bakterier. Testet möjliggör analys av gramnegativa bakterier, inklusive svårodlade så kallade kräsna bakterier, vilket tillfredsställer behovet av snabba och heltäckande resultat för att stödja optimala behandlingsbeslut.
 ASTar Instrument och ASTar BC G- Kit är CE-märkta men inte FDA 510(k)-godkända och inte tillgängliga för försäljning i USA.