Select your language/region

Teknologin bakom Podler värderas till 70 MSEK

Teknologin bakom Podler värderas till 70 MSEK

Q-linea AB (publ) (OMX:QLINEA) meddelar idag att tekniken bakom Podler har blivit värderad till 70 MSEK. Värderingen grundar sig på en rapport utförd av ett externt analysföretag.

I ett tidigare pressmeddelande meddelade Bolaget att tekniken bakom Podler har lagts i ett separat dotterbolag. Värderingen av teknologin till 70 MSEK innebär att eget kapital i moderbolaget Q-linea AB stärks i motsvarande grad medan eget kapital i koncernen inte påverkas.

Podler är en teknik som har utvecklats av Q-linea och som möjliggör att diagnostiken för patienter med blodinfektioner kan snabbas upp. Idag behöver alla blododlingar inkuberas i dedikerade blododlingsskåp för att kunna anrika bakterier och larma vid närvaro av bakterier i blodet. Detta anrikningssteg är avgörande för uppföljande tester som snabb resistensbestämning och ID-analys. 
 
Idag sker denna anrikning i blododlingsskåp placerade främst i sjukhusens mikrobiologiska laboratorium. Det innebär att proverna måste transporteras, både inom sjukhuset och från angränsande sjukhus som inte har blododlingskapacitet. Under transport sker ingen eller begränsad tillväxt i provet vilket innebär att diagnostiken inte startar förrän provet laddas i blododlingsskåpet. Transporten kan ofta ta över 10 timmar vilket kan vara livsavgörande för patienter med blodinfektioner.  
 
Podler kan ses som ett portabelt blododlingsskåp och möjliggör att provet börjar analyseras direkt vid patienten med stora tidsvinster som följd.