Select your language/region

Utökad lånefacilitet från huvudägaren Nexttobe – förtydligande

Utökad lånefacilitet från huvudägaren Nexttobe – förtydligande

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) meddelade idag att huvudägaren Nexttobe erbjuder Bolaget en utökad lånefacilitet om maximalt 60 000 000 kronor.

Den utökade faciliteten, tillsammans med den befintliga faciliteten om 41 500 000 kronor, kan maximalt uppgå till 101 500 000 kronor vid fullt utnyttjande.