Select your language/region

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)

Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm: QLINEA), meddelar idag valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ).

Valberedningen för Q-linea AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 22 maj 2019 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Erika Kjellberg Eriksson, Marianne Hansson, Hans Johansson, Ulf Landegren, Mats Nilsson, Marcus Storch och Per-Olof Wallström.

Jon Heimer har meddelat valberedningen att han inte ställer upp för omval till styrelsen av personliga skäl.

Valberedningen föreslår omval av Erika Kjellberg Eriksson som styrelseordförande.

Valberedningen består av Öystein Engebretsen (Investment AB Öresund, valberedningens ordförande), Erika Kjellberg Eriksson (Nexttobe AB, styrelsens ordförande) och Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden).

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Q-linea AB:s styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.q-linea.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

 
April 2019
Valberedningen för Q-linea AB (publ)

 
För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Jarvius, CEO, Q-linea AB 
Jonas.Jarvius@qlinea.com
+46 (0)70-323 77 60

Anders Lundin, CFO, Q-linea AB
anders.lundin@qlinea.com
+46 (0)70-600 15 20 

 
Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar™ är ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.