Select your language/region

Stark grund av kliniska bevis
och kommersiell styrka

Det är en stor ära att få ansluta till Q-linea vid denna viktiga brytpunkt för bolaget. Från den 1 mars 2024 har jag som tillträdande vd haft möjlighet att se resultatet av de betydande framsteg som genomförts på alla fronter under 2023. Framförallt gäller det hur bolaget byggt grunden för kommersialiseringen av flaggskeppsprodukten ASTar, en testplattform för snabb resistensbestämning.

Vi befinner oss i en övergångsperiod där vi går från fokus på utveckling och lansering av en ny teknologi med stor klinisk potential, till metodisk kommersialisering av en lösning för användare på laboratorier och kliniker. Under 2023 gjordes betydande investeringar som öppnade nyckelmarknader över hela Europa och, inför ett FDA-godkännande, lades grunden för kommersiell verksamhet i USA. Baserat på att större delen av det grundläggande FoU-arbetet är slutfört och för att kompensera kostnadsökningen för denna utökade kommersiella kapacitet, implementerade bolaget ett kostnadsbesparingsprogram som förväntas minska kostnaderna med cirka
4 miljoner kronor per månad.

Med mer än ett decennium av utveckling och kliniska tester bakom oss är plattformen ASTar redo att leda marknaden för nästa generations resistensbestämning. Vi är stolta över att ha vunnit vår första offentliga upphandling; i Italien, vid sjukhuset Tor Vergata. Återkoppling från den processen och andra långt gångna kommersiella processer, visar att ASTar har en överlägsen konstruktion, enastående användarvänlighet och arbetsflödesintegrering, en bred meny och oöverträffad pålitlighet i sina testresultat, vilket möjliggör resultat till läkare under samma skift och därmed justering av behandling där det behövs.

Tidiga indikationer av detta har redan setts. Jag blev inspirerad av att höra presentationerna från våra kliniska partners vid AMCLI-konferensen i Rimini, där doktor Verroken och doktor Sanguinetti delade interimsresultat från studier i Belgien respektive Italien, som visade att upp till 45 procent av patienterna, tack vare ASTar, fick lämplig behandlingsjustering 20–34 timmar snabbare än nuvarande vårdstandard. Vi förväntar oss att se fler bevis på denna enorma kliniska påverkan när fler resultat publiceras, dels med våra kliniska partners, dels från annan pågående forskning inom detta framväxande område.Under 2024 förväntar vi oss än mer ingående hälsoekonomiska resultat som understryker de förväntade besparingar som följer av snabbare behandling och utskrivning av sepsispatienter.

Under 2024 kommer mitt fokus att ligga på att förankra ASTar hos våra kunder och att påskynda vår kommersialisering.
Vi inspireras av de signaler vi får från kunder och ledande sjukhus och referenslabbgrupper i USA som ivrigt inväntar ett FDA-godkännande. Vi initierade två Early Access-program i USA under 2023 och räknar med fler installationer under 2024. Vi ser också en stadig expansion av vår pipeline över hela Europa, inklusive en upphandling i Italien värd över 2 miljoner euro med förväntat utfall under kommande månader. Våra distributionspartners i Storbritannien, Frankrike, Benelux och Norden ser också ett växande intresse, och förväntar sig beställningar på ASTar under 2024.

Avslutningsvis vill jag rikta ett hjärtligt tack till Jonas Jarvius som har stöttat genom ledarskapsövergången och, ännu viktigare, genomsyrat Q-linea med sin tekniska vison, sin passion för patienten och med sin kreativa problemlösningsanda som har byggt upp företaget hittills och etablerat en kultur i det team jag nu tar över. Jag är glad att leda Q-linea under denna nästa fas av vår resa, och jag är engagerad i att leverera vårt uppdrag för patienterna för att hålla vårt löfte till kunder, anställda och aktieägare.

Uppsala april 2024
Stuart Gander, Koncernchef