Select your language/region

Årsstämma 2019

Q-linea AB (publ) höll den 22 maj 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Uppsala.

Documents
ASTar brochureProtokoll från årsstämma i Q-linea AB (publ) den 22 maj 2019 Svenska 22 maj, 2019
ASTar brochurePressmeddelande – Kommuniké från årsstämma i Q-Linea AB (publ)
ASTar brochure1. Kallelse till årsstämma, Q-linea AB (publ) Svenska April, 2019
ASTar brochure2. Styrelsens fullständiga förslag (LTIP), Q-linea AB (publ) Svenska April, 2019
ASTar brochure3. Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, Q-linea AB (publ) Svenska April, 2019
ASTar brochure4. Fullmaktsformulär, Q-linea AB (publ) Svenska April. 2019
ASTar brochure5. Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare Svenska April, 2019
ASTar brochure6. Valberedningens motiverade yttrande samt redogörelse, Q-linea AB (publ) Svenska April, 2019
ASTar brochurePressmeddelande – Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Q-linea AB (publ)
ASTar brochureÅrsredovisning 2018 Svenska 17 april, 2019
ASTar brochure9. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) ersättning till ledande befattningshavare Svenska April, 2019
ASTar brochurePressmeddelande – Kallelse till årsstämma i Q-Linea AB (publ)