Select your language/region

Antibiotikapanelen i ASTar utökas för att erbjuda ännu bredare svar

Antibiotikapanelen i ASTar utökas för att erbjuda ännu bredare svar

Q-linea AB (publ) (OMX: QLINEA) – Q-linea tillkännager idag att antibiotikapanelen för snabbresistensbestämningssystemet ASTar® för gramnegativa bakterier har uppdaterats med flera viktiga antibiotika/bakterie-kombinationer. Panelen täcker nu 222 kombinationer av antibiotika och bakterier för att erbjuda ett ännu bredare svar, vilket ökar nyttan för patienterna och minskar resursbehovet.

ASTar Instrument och ASTar BC G- Kit levererar redan sedan tidigare det bredaste svaret med avseende på kombinationen av antal antibiotika och antalet tvåfaldiga spädningssteg av varje antibiotika, i ett enda test för gramnegativa bakterier. Testet möjliggör analys av gramnegativa bakterier, inklusive svårodlade s.k. fastidiösa bakterier, vilket tillgodoser behovet av snabba och kompletta resultat för bästa möjliga behandlingsrekommendation.

Panelen har därmed utökats med 18 antibiotika/bakterie-kombinationer och täcker idag 23 antibiotika för icke-fastidiösa bakterier och sex antibiotika för fastidiösa (svårodlade) bakterier. För att ta del av den utökade panelen behövs endast installation av ny mjukvara.

”Jag är mycket stolt över att vi nu kan erbjuda en utvidgning av vår redan mycket omfattande panel för diagnostik av patienter med misstänkt sepsis. Under utvecklingen av ASTar har vi siktat på att kunna erbjuda svar för så många patienter som möjligt, oavsett hur svåra bakterieinfektioner de har, för att på så sätt maximera nyttan för patienterna. En omfattande panel minimerar dessutom laboratoriets behov av uppföljande tester, vilket ofta annars krävs om panelen är begränsad. Detta ger snabbast möjliga tid till korrekt behandling för patienten och minskar resursbehovet i laboratoriet”, säger Jonas Jarvius, vd för Q-linea.

ASTar Instrument och ASTar BC G- Kit är CE-märkt men inte FDA 510(k)-godkänt och är inte tillgängligt för försäljning i USA.